Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Spetsjonisering

utskriftsvänlig sida

 

 

ÖVRIGA RENINGSMETODER

 


Om olika luftreningssystem, deras för- och nackdelar sam användningsområden

 

 

 

 


Ultravioletta (UV-) luftrenare:
UV-ljus är ett effektivt sätt att döda bakterier och mögel i luften.

Men typiska UV-filter som används i ett hem har en mycket begränsad förmåga i att döda bakterier eller mögel.

Att döda virus, bakterier och mögel i en bostad kräver en mycket högre UV-exponering än vad som kan genereras av en typisk hemapparat.

Dessutom avlägsnar dessa enheter inte gaser, lukter eller partiklar från luften.

Det krävs ett filter i samband med UV-lampan för att ge ytterligare luftrening.

Dessa rör är dyra och måste bytas ut regelbundet.

Rören är också gjorda av glas och kan vara farliga att hantera.

                      


Ozonluftrenare:
Ozon är den instabila molekylen av tre syreatomer (O3).

Ozon kan genereras genom en elektrisk process.

Ozon kan vara ett effektivt sätt att eliminera lukter, kemikalier och mögel.

För mycket ozon är en hälsofara.


Ozon


HEPA Air Filter:
Partikelavskiljare med hög verkningsgrad och är tillverkade av papper eller polymer, som är tätt packade och minskar luftflödet och stoppar partiklar i luftströmmen.

HEPA-filter används ofta på sjukhus eller renrumsmiljöer, men de passar inte bra för bostäder eller kommersiella utrymmen på grund av att filtrena begränsar av luftflödet..

HEPA-filter behöver bytas ganska ofta på grund av sin konstruktion som medför begränsade luftflödesegenskaper.


Rörjonisering:
Denna joniseringsmetod tar effektivt bort  lukter och gaser. Nivån av eliminering varierar beroende på gas och lukt.

Rören som är tillverkade av glas är dyra och kan vara farliga att hantera. De måste bytas ut regelbundet – en gång per år och skapar därmed höga livscykelkostnader.

 

Dessutom erfordras regelbundet serviceunderhåll, eftersom deras funktion uteblir om de blir nedsmutsade.

Vissa enheter har ingen larmfunktion för rör som inte fungerar.

Rörjoniseringen minskar, enligt flera forskningsresultat, innehållet i många flyktiga organiska och kemiska substanser (varav flera avger dålig lukt) i luften genom att bryta ner molekyler i mindre beståndsdelar.

Rörjoniseringtekniken neutraliserar också skadliga bakterier, virus och allergener genom att förstöra deras ytstruktur på kemisk väg. (Rörjoniseringen kan till viss del skapa klusterjoner på samma sätt som spetsjoniseringen och har därför också en partikelreducerande effekt.

Rörjoniseringen avger ozon.


E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter