Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > De Luxe

utskriftsvänlig sida

 

 

LUFTKVALITÉ - DE LUXE

 

Sensor mot dålig inneluft och osunda hus
Installera BIO-sensor för att förbättra ventilationen och utvädring av förorenade och skadliga gaser/CO2.

Kyotoprotokollet betonar vikten av att minska utsläppet av växthusgaser såsom CO2 och metan för att åstadkomma bättre klimatkontroll.

BIO är en enkel blandgassensor/CO2-sensor baserad på den senaste biologiska halvledartekniken.

BIO har konstruerats för att användas i ventilationsanläggningar där det finns behov av att avlägsna lukter för att förbättra luftkvaliteten.

Med hjälp av mätningen kan man tillföra frisk luft och optimera ventilationen.


 BIO-sensor
       

Manual

Prislista

Datablad

Erfarenhets-tester

       
     

VOC

     
     

Gasspecif.

 


Nivåer att ställa in efter ventilationssystemet.

Mätningen startar på 450 ppm. Vid 10 volts
utsignal blir det ca. 11% vid 4800 ppm och
22% vid 0 - 2000 ppm.


BIO-sensorn mäter koncentrationen av olika lukter och gaser, som tobaksrök, kroppslukter, stekos, kolmonoxid, metangas, etanol, aceton, metanol osv. som finns i rummet.

Denna kombisensor för inomhusbruk erbjuder en lösning i en mängd olika tillämpningar som t.ex. restauranger, pubar, kök, toaletter, rekreationsutrymmen, omklädningsrum, rökrum och behovsstyrd ventilation.

BIO-sensorn känner alltså av de gaser och lukter som människor upplever som obehagliga.

Detta ger ett värdefullt tillskott till trivseln i kontorsbyggnader förutom de erhållna energibesparingarna.

 


CBIO - luftkvalitetsregulator med börvärdesinställning

  Klassrum    

Manual

Applikation

Prislista

Datablad

       
      VOC
     
     

Gas specif.

 

 

 

Sensorn är förkalibrerad för enkel installation.
Till följd av detta förenklas de vanliga installationsåtgärderna och något behov av ytterligare kalibrering av en kvalificerad tekniker behövs ej.

BIO-sensorn möjliggör effektivare optimering av ventilationsanläggningen och kan således sänka uppvärmnings- och driftskostnader.

Utmärkande egenskaper:

  • Gasdetekteringsområde från 450 till 4000ppm eller 450 - 2000 ppm med valfri temperaturavkänning från 0 till 30 ° C.

  • 0 till 10Vdc analog utgång, RS 485(Modbus) för DUC/PLC eller spjällställdon.

  • Automatiska kalibreringsfunktioner med inbyggd självdiagnostik.

Mer om BIO-sensorns egenskaper och energibesparande möjligheter

 

Luftkvalitetssensorerna är konstruerade för att användas i fastigheter i ventilationssyfte.

Sensorerna är känsliga för en mängd lukter, rök, lösningsgaser osv. och ger en utgång proportionell till den blandade gas-koncentrationen.

Denna signal kan användas för att reglera ventilationsfläktar och ställdon i enlighet med ventilationsbelastningen.

I installationer där den primära förorenings-belastningen är mänsklig utandning rekommenderas att en CO2-sensor används.

Utmärkande egenskaper:

  • Upptäcker partiklar lika väl som gaser

  • Kanal- och rumsversioner

  • Ren, enkel installation

  • Mycket hållbar och noggrann sensor

  • Enkel anslutning till DUC


SRQ

       

SRQ

  SRQ  

Datablad

Prislista

Pressrelease

CE-cert.

       

 


SDQ

   

 

 

 

SDQ

   
 

 

Datablad

Prislista

CE-cert.

       

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter