Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Undertak externt

utskriftsvänlig sida

 

 

KLASSRUMSRENARE

 

ACU luftrenare sanerar inte bara i luften utan hjälper dig också att andas bättre genom att avlägsna ovälkomna (damm)partiklar.

Genom att montera enheten i taket uppnås optimala förutsättningar för luftcirkulation.

I klassrum och på daghem i rum för blöjbyten där icke önskvärda odörer förekommer når man via denna placering det bästa resultatet.

 

Partiklar är fasta föremål och kan vara allt från millimetrar i storlek till en miljondels millimeter.

Storleken avgör om de förekommer svävande i luften eller om de sjunker till golvnivå.

En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften. Hur många partiklar som kommer in beror på vilket ventilationssystem byggnaden har, om det finns otätheter och hur byggnaden ventileras.

Partiklar kan även uppstå inomhus. Tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matlagning, textilier, städning etc. ger upphov till partiklar.

En del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från de personer som bor eller vistas i lokalerna.

Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

   

   

ACU klassrumsrnare visar att luftfylld med försedd med luftreningsteknik förbättrar tillståndet för elever och lärare som lider av

 •  astma

 • hösnuva

 • allergier

 • depressioner

 • trötthet

 • huvudvärk

Partiklar som renas med klassrumsrenaren finns i olika storlekar enligt nedan:

 • nanopartiklar, ca. 0,0001-0,05µm, som motsvarar bland annat större gasmolkyler, mindre virus eller metallstoft

 • ultrafina partiklar, cirka 0,05-0,1 µm, som omfattar bland annat oljedimma, större virus, större metallstoft, tobaksrök

 • submikrona partiklar ca 0,1-1 µm, som omfattar bland annat bakterier, tobaksrök

 • grova partiklar, större än 1 µm, som t.ex. omfattar hushållsdamm, pollen och synlig smuts

Partiklar som är 40 µm eller större är synliga för ögat.

 

 

Klassrum, maximal rumsvolym i m3

Modell

ACU 186 ACU 286 ACU 386

Yta

84m2 / 200m3 167m2 / 400m3 250m2 /600m3

Ljudnivå

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A)

Effekt

26W 34W 42W

Dimension

510 x 255 130 mm
 

Dimensionering och beräkning av luftflödet genom ACU grundar sig på lokalens storlek, användning och exponering av partiklar, lukter och föroreningar.

Automatikprodukter erbjuder kostnadsfri rådgivning för rätt anpassning av lämplig produkt.

 
 
 

Andra utmärkande egenskaper för klassrumsrenaren

 • minskar 70% av föroreningarna inom de första 10 minuterna

 • kraftig minskning av bakterier

 • max 44dB ljudnivå

 • betydande minskning av lukter och föroreningar

 • förvandlar klassrum till oaser av välbefinnande??

 • ger optimal kvalité på inomhusluften

 • ökar koncentrationsnivån och produktiviteten hos elever och lärare

 • förhindrar luftöverförda sjukdomar (förkylningar, influensor etc.)

 • säkerställer god hygien

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter