Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Luftrenare > Klassrumsrenare

utskriftsvänlig sida

 

 

KLASSRUMSRENARE

 
   

ACU klassrumsrenare sanerar inte bara i luften utan hjälper dig också att andas bättre genom att avlägsna ovälkomna (damm)partiklar.

I klassrum och i rum för blöjbyten på förskolor där icke önskvärda odörer förekommer når man via denna placering det bästa resultatet.

ACU klassrumsrenare kan monteras under tak eller på vägg horisontellt eller vertikalt. Den kan även monteras på bord.

 

 

Partikel-mätare Varför Minst är Luftrenings-
stav
 

 

Bäcksippan

mäta farligast

Infoblad

 
         
Reduc.
av
 Hälso-effekter  Byggvaru- Kommer  

   
luft-
föroreningar
Läkar-
rapport

deklaration

Ozontest  
 

Partiklar är fasta föremål och kan vara allt från millimetrar i storlek till en miljondels millimeter.

Storleken avgör om de förekommer svävande i luften eller om de sjunker till golvnivå.

En stor mängd partiklar kommer in med utomhusluften. Hur många partiklar som kommer in beror på vilket ventilationssystem byggnaden har, om det finns otätheter och hur byggnaden ventileras.

Partiklar kan även uppstå inomhus. Tobaksrök, gaslågor i spisar, brinnande ljus, matlagning, textilier, städning etc. ger upphov till partiklar.

En del av partiklarna inomhus är hudpartiklar från de personer som bor eller vistas i lokalerna.

Hur människan påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av hälsoskadliga ämnen i eller på partikelns yta. Inomhusluften bör ha så låga halter av partiklar som möjligt.

   

   

ACU klassrumsrenare visar att luft som behandlas med luftreningsteknik förbättrar tillståndet för elever och lärare som lider av

 • astma

 • hösnuva

 • allergier

 • depressioner

 • trötthet

 • huvudvärk

Partiklar som renas med klassrumsrenaren finns i olika storlekar enligt nedan:

 • nanopartiklar, ca. 0,0001-0,05µm, som motsvarar bland annat större gasmolkyler, mindre virus eller metallstoft

 • ultrafina partiklar, cirka 0,05-0,1 µm, som omfattar bland annat oljedimma, större virus, större metallstoft, tobaksrök

 • submikrona partiklar ca 0,1-1 µm, som omfattar bland annat bakterier, tobaksrök

 • grova partiklar, större än 1 µm, som t.ex. omfattar hushållsdamm, pollen och synlig smuts

Partiklar som är 40 µm eller större är synliga för ögat.

 

 

 

 

Miljö-

Press-

CE-

 
 

 

 

deklaration

release deklaration  
         
         
       
      Prislista  

 

 
 

Klassrum, maximal rumsyta/rumsvolym i m2/m3

Modell

1 x ACU School 2 x ACU School 3 x ACU School

Yta

100m2 / 200m3 200m2 / 400m3 300m2 /600m3

Ljudnivå

30 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A)

Effekt/förbrukning

24W 24W 24W

Dimension

545 x 210 x 145 mm
 

Dimensionering och beräkning av luftflödet genom ACU grundar sig på lokalens storlek, användning och exponering av partiklar, lukter och föroreningar.

Automatikprodukter erbjuder kostnadsfri rådgivning för rätt anpassning av lämplig produkt.

 
 

ACU har hög effektivitet mot de allra minsta partiklarna och reningsverkan är mycket betydande och snabb för partiklar mindre än 0,3um.

Forskare har konstaterat att denna reningsteknik bäst effektivt avlägsnar små partiklar. (Lehtimäki)

 

Andra utmärkande egenskaper för klassrumsrenaren

 • minskar 70% av föroreningarna inom de första 10 minuterna

 • kraftig minskning av bakterier

 • max 30dB ljudnivå

 • betydande minskning av lukter och föroreningar

 • ger optimal kvalité på inomhusluften

 • ökar koncentrationsnivån och produktiviteten hos elever och lärare

 • förhindrar luftöverförda sjukdomar (förkylningar, influensor etc.)

 • säkerställer god hygien

 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM2.5 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Färg

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

Grön

I

Mycket god

0 - 35

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

Gul

II

God

36 - 75

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

Orange

III

Lätt
förorening

76 - 115

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

Röd

IV

Mellansvår förorening

116 - 150

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

Lila

V

Svår förorening

151 - 250

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

Brun

VI

Allvarlig förorening

> 251

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 
 

Luftkvalitetsnivåer

PM10 24h
Medelkoncentration

Hälsoeffekter

Färg

Nivå

Lufttyp

μg/m3

osynligt

Grön

I

Mycket god

0 - 50

Bra luftkvalitet, nästan inga föroreningar

Gul

II

God

51 - 150

Acceptabel luftkvalitet, men vissa föroreningar kan påverka hälsan hos vissa speciellt känsliga personer.

Orange

III

Lätt
förorening

151 - 250

Känsliga människor upplever ett visst mått av obehag

Röd

IV

Mellansvår förorening

251 - 350

Ytterligare förvärrade symtom på utsatta grupper. Det kan även påverka friska människors hjärta, lungor och andningsvägar.

Lila

V

Svår förorening

351 - 420

Symtomen på utsatta grupper förvärras ytterligare.

Människor i allmänhet får sjukdomssymptom.

Brun

VI

Allvarlig förorening

> 421

Friska människor får allvarliga sjukdomssymptom.

 

Läs mer om partikelmätare>

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter