Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Elektrostisk filtr.

utskriftsvänlig sida

 

 

JONISERING - ELEKTROSTATISK FILTRERING

   

Principen för elektrostatisk filtrering

De elektrostatiska filtrena i våra luftreningssystem tillämpar principen för elektrostatiskt undertryck som producerar en effekt jämförbar med vad som händer när jonpartiklar utsätts för attraktion i ett magnetfält.

De elektrostatiska filtrena i våra luftrenare består av två olika delar:

  • Joniseringsdel

  • Infångningsdel

       

 

 

 

 

 

   

 

   

Joniseringsdelen ger partiklarna en elektrisk laddning (+).
Infångningsdelen håller partiklarna som laddats på plats.

Processen som påbörjas med hjälp av ett elektrostatiskt filter sker nästan omedelbart och fortsätter sedan med ökad effektivitet.

 

ELEKTROSTATISKA FILTERS EFFEKT PÅ TMC
(TMC = Total Microbial Filtering, "Fullständig mikrobisk filtrering")

   

 

   

Den dödande effekten på mikrober som orsakas av av det elektrostatiska filtreringssystemet beror på att mikroorganismer fastnar i dammpartiklar med en diameterstorlek från 5 till 0,5 mikron.

Dammet passerar genom ett elektrostatiskt filter, får en elektrisk laddning (+) och överför denna laddning till mikroorganismer som därefter fångas in och lagras (-).

I en forskningsstudie har det konstaterats att den dödande effekten på mikrober beror på ett fysiskaliskt fenomen - elektrifiering.

Det  av elektrostatiska filtrets joniseringsfas ger en energimängd som motsvarar 6eV (eV = elektronvolt).

   

Vad är en jon?

  • När en atom tar emot en elektron bildas en negativ jon (-).

  • När en atom förlorar en elektron, bildas en positiv jon (+).

Skapandet av joner och deras neutralisering med hjälp av "utbyte av joner" är en elektrisk process som sker runt omkring oss varje dag. Det är en del av ämnesomsättningen i våra liv.

 

 

Positiva joner och negativa joner
Balansen mellan positiva och negativa joner påverkas starkt av miljöförhållanden, byggmaterial, föroreningar och klimatsystem.

Antalet positiva och negativa joner som produceras naturligt av sol, vind, vågor osv. finns i ungefär lika proportioner. Deras mängd ändras, beroende på miljö och plats som t ex. landsbygd eller stad. Normalt hittar man låga värden i slutna och luftkonditionerade utrymmen.

   

Tabellen visar skillnaden mellan antalet joner i olika miljöer.

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter