Order och leveranser

 

Uppdaterad: 20 okt 2017
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Soprumsaggregat

utskriftsvänlig sida

 

 

JONISERING - SOPRUMSAGGREGAT

 

Håller soprum och miljöbodar fräscha

Idealiskt för soprum

Luftjoniseringsaggregatet skapar rent klimat även i:

 • Stall

 • Omklädningsrum

 • Krypgrunder

Bryter ner odörer, bakterier, luftburna mikrober, gaser, mögel och svampsporer.

Luftreningsaggregatet WRU arbetar 24 timmar om dygnet.
Vår bostadsmiljö är viktig och ofta är det med obehag som vi slänger våra sopor på grund av besvärande lukt.

Lukten kan också vålla obehag för boende i närliggande lägenheter.

AP erbjuder ett komplett system för sop- och avfallsrum som åtgärdar problemen samtidigt som luften blir fri från stank, mögel, svampsporer och bakterier.

Med ett framstående resultat har vi ersatt dyra kylanläggningar med joniseringsaggregat.

Som en följd av detta har man sparat mycket pengar på minskad energiåtgång.

Ingen miljöpåverkan med jonisering som reningsteknik
De joniserade enheterna från AP tar bort mycket små partiklar från inandningsluften.

Dessa partiklar kan bära på allergier, virus, bakterier m.m.

Joniseringen transporteras ut i hela rummet och renar luft och ytor på ett överlägset sätt.

 
 

 

 

 

 

 


PRODUKTER

WRU 100 täcker upp till ca. 15m2 eller max. rumsvolym 40m3.
WRU 100 är ett fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen. Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat.

Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, omklädningsrum som i krypgrunder. Aggregatet bryter bl a ner:

 • odörer

 • bakterier

 • luftburna mikrober

 • gaser

 • mögel

 • svampsporer

I aggregatet sitter ett joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

 

 

WRU 100

         
     

 

 

   

Datablad

 

 

 

 

 

WRU 200 täcker 16 - 30m2 eller max. rumsvolym 80m3. För större rumsvolym krävs flera enheter.

WRU 200 är storebror till aggregatet till WRU 100 och klarar av lite större utrymmen och ökad kontaminering.

Det är fristående, rostfritt aggregat som installeras i taket eller på väggen. Friskluftsintag finns tillgängligt för ett ännu bättre resultat. Aggregatet skapar ett rent klimat såväl i soprum, stall, omklädningsrum som i krypgrunder.

 Aggregatet bryter bl a ner:

 • odörer

 • bakterier

 • luftburna mikrober

 • gaser

 • mögel

 • svampsporer

I aggregatet sitter två joniseringsrör som har en driftslängd på ca 9000 driftstimmar.

Serviceavtal kan tecknas, vilket innebär att vi en till två ggr per år kontrollerar utrustningens funktionalitet, rengör utrustningen och byter rör vid behov.

 WRU 200

         
     

 

 

   

Datablad

 

 

 

 

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter