Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Luftkvalité > Jonisering > Utrustn. alternativ

utskriftsvänlig sida

 

 

SYSTEMVAL

 
 

Anläggningarna kan fås med utrustning enligt nedanstående tabell.

Bassystem:
Med detta system måste luften kontrolleras med jämna mellanrum. Luften renas i ett elektrostatiskt filter.

 

AFC-system:
En mikroprocessor styr kontrollen av filtreringen. Produktionen i filtret anpassas till graden av föroreningar. Vid 85% mättnad ges optisk signal då filtret skall rengöras.

För att skydda elektroniska komponenter stänger systemet automatiskt av om den begärda åtgärden inte utförs på rätt sätt.

Allt användaren behöver göra är att välja lämplig fläkthastighet.

 

Nature-systemet:
Detta system går ett steg vidare genom att kombinera effekterna av elektrostatisk rengörning med ett system som återställer den joniska balansen.

Naturesystemets inbyggda rumsvitalisator lämpar sig speciellt för områden med ökad exponering av tobaksrök, datorer och allehanda elektriska apparater.

Det är försett med en "nattfunktion" för ökad frisättning av negativa joner, dvs. man erhåller en extra städning av rummet.

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter