Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > CO2

utskriftsvänlig sida

 

CO2

 

   

All övrig information om koldioxid finns under fliken CO2 i huvudmenyn för produkter.

   

Visste Du att

 • luften i ett fullbelagt rum med otillräcklig ventilation kan överskrida det rekommenderade gränsvärdet 1000 miljondelar koldioxid (ppm CO2) redan efter några minuter?
   

 • energiåtgången för ventilation kostar ett par hundralappar per person och år?
   

 • stora summor kan sparas genom att dra ner på ventilationen i underutnyttjade lokaler?

Med AP:s CO2-givare kan Du

 • mäta hur luftens CO2-koncentration, temperatur och relativa fuktighet (RH) varierar vid olika tillfällen
   

 • anpassa lokalens personbelastning, vädring etc efter aktuell luftkvalitet
   

 • reglera ventilationen automatiskt både lokalt och centralt genom att utnyttja de mät- och styrsignaler som AP:s CO2-givare levererar

Luftkvalitet - vad är det?
Frisk luft är icke förorenad luft.

Har den dessutom lagom temperatur och fuktighet så uppfattar vi kvaliteten som hög.

Vi känner igen den - om inte annat när den saknas.

Vi har ju förmåga att vänja oss, så det är lättare att komma in från friska luften i ett rum och konstatera att det behöver vädras.

Tillvänjningen kan medföra att vi stannar för länge i den skämda luften.

Det anses att koncentrationsförmåga, prestationsförmåga, humör och välbefinnande medvetet eller omedvetet sjunker ganska drastiskt med sjunkande luftkvalitet.

Det känsligaste måttet på luftkvalitet i denna mening är koncentrationen av koldioxid (CO2).

Frisk luft innehåller ca 370 ppm (parts per million, miljondelar) CO2, men stiger snabbt om persontätheten är hög.

Utandningsluft innehåller så mycket som 4000 ppm CO2.  

I ett dåligt ventilerat klassrum kan den rekommenderade gränsen 1000 ppm överskridas redan efter 10-15 minuter.

För att hålla denna CO2-nivå konstant måste varje andetag ersättas med mer än 30 liter ren luft.

Med AP:s luftkvalitetsgivare på väggen kan man kontrollera att CO2-koncentrationen, temperaturen och fuktigheten håller sig inom rimliga gränser, och anpassa aktiviteterna därefter.

Eller tvärtom: kan också kopplas till ett ventilationssystem för att styra luften dit den bäst behövs.

AP:s CO2-givare är enkel att använda, kräver inga kalibreringar eller inställningar och matas med vanlig nätspänning.

Den infraröda gasmätningstekniken riktar sig till ett mängd olika applikationer såsom:

 • Fastighetsautomation (kommersiella fastigheter och bostadshus).

 • Industrin

 • Tuffa miljöer

 • Jordbruk

 • Sjukvårdsinrättningar

 • Simhallar

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter