Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > CO2 > Standard

utskriftsvänlig sida

 

CO2 - STANDARD

 

Rum

 

CDS kombinerar en CO2 och en temperatur-givare i ett genialiskt paket.

CDS-serien är konstruerad för att samtidigt mäta koldioxidnivån (CO2) i luften och temperaturen inuti fastigheten.

  • Förenklad installation och underhåll med den dubbla funktionen hos CDS-seriens givare.

  • Optimera din strategi för ventilations-styrning och spara energi när du placerar ut CDS-givaren för att behålla kvaliteten på inomhusluften.

 
     

CDS

 

 

 

 

 

 

Datablad


Hur många givare behövs för en typisk installation?
Var ska de placeras?


Antalet zoner med olika personbelastningar ska bestämma antalet givare.

I ett litet kontor till exempel, skulle det vara idealiskt att ha en givare i kontorslokalen och en i konferensrummet.

Koldioxidspridning påverkas av samma faktorer som temperaturreglering.

Enligt samma princip som gäller för placeringen av temperaturgivare bör CO2-givare baseras på det utrymme som skall regleras och där de förväntade belastningarna uppstår (t.ex. gemensam närvaro av flera personer).

För optimal reglering, bör det finnas en CO2-givare placerad på alla platser där temperaturen regleras.

Om ett ventilations- och luftbehandlingssystemsystem betjänar flera zoner med liknande personbelastningar, kan det vara lämpligt att placera en CO2 kanalgivare i ventilationskanalens frånluft.

   

CDR

CDR

 

 

CE-cert.

Pressrelease

Datablad

 

 

 

 

 


Kanal

 

Skall kanal eller väggmonterad sensor användas?

Detta beror på hur snabb svarstid och mätnoggrannhet man vill ha för applikationen.

Väggmonterade sensorer kan ha en något högre installationskostnad (på grund av längre ledningsdragning) men avläser mer exakt i själva zonen.

Kanalmonterad sensor får i genomsnitt koncentrationer från flera områden och har en långsammare svarstid i samband med närvaroförändringar.

Kan vi använda datalog av CO2-nivå?

CDD 24S CO2 -sensorer har dubbla utgångar (0-10V och 4-20mA)

0-10 Volt kan kopplas till Economizer reglerenhet och 4-20mA strömslinga kan användas för dataloggning genom ett DUC-system eller andra dataloggers.

I Byggreglerna BBR från Boveverket rekommenderas att uteflödet skall vara minst 7 liter per sekund och person.

Om vuxna personer är i lokalen med stillasittande arbete och utomhus-koncentrationen är 350 ppm, blir flödet av koldioxidhalt cirka 1000 ppm.

Koldioxidhalten kan användas som indikator på att luftflödet och luftkvalitén är tillfredställande.

Myndigheterna Socialstyrelsen (SOSFS 1989:51)och Arbetsmiljöverket (AFS 1993:5) rekommenderar en koldioxidhalt under 1000 ppm.

Vad är ventilationsreglering?
Ventilationreglering är en metod för ventilationsoptimering, som använder koldioxid (CO2) som en indikation på närvaro i rum.

Genom att ventilera behovsstyrt och efter faktisk närvaro jämfört med ständigt gående ventilation kan du uppleva utomhusluftens krav under hela tiden, samtidigt som Du minimerar energikostnaderna.


Är CO2 ett mått på luftkvalité
ASHRAE 62-1989 rekommenderar "Indoor Air Quality som godtagbart om det krävs att utomhusluften i tabell 2 anses som närvaroutrymme".

CO2 är inte ett direkt mått på inomhusluftens kvalitet.

Det är ett bra mått på effektiv ventilation (mekanisk ventilation plus infiltration).

Ju högre CO2-koncentration desto mer ventilation krävs.

När inomhusnivån på CO2-nivåer är mycket hög (över 1800ppm), är ventilation låg (under 7lit/person) och andra föroreningar kan bygga upp och orsaka irritation och obehag.


CDD 24S eller CDD24HT

 

 

Modbus

CDD 24

 

CE-cert.

Adress

Datablad

Prislista


 


 

 

 

 

 

CDD 24L eller CDD 24HTLCDD 24S eller CDD24HTCDD 24L eller CDD 24HTL

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter