Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Spjällmotorer

utskriftsvänlig sida

 

SPJÄLLMOTORER

 

AP:s spjällställdon är de snabbaste att montera.

Monteringen svarar för en stor och fortfarande växande del av installationskostnaden vid styr- och reglerarbeten.

Den oöverträffade enkelheten att installera AP´s sortiment av direktkopplade spjäll-ställdon är således en fördel som är av stor betydelse.

Tidsbesparingarna som detta innebär kan bli betydliga.

Genom att täcka behoven hos en mängd olika applikationer omfattar AP´s sortiment både modeller med och utan fjäderåtergång.

Den senare finns med en ställkraft på 5, 10, 20 och 40 Nm som kan arbeta med spjäll på upp till ca 8m2.

Var och en finns i öppen/stängd och modulerande versioner.

Så gör även modellerna med fjäderåtergång - som levereras i två storlekar, 10, 20 Nm och ända upp till 250 Nm.

Dessa är huvudsakligen avsedda för att monteras på brand- och rökgasspjäll.

Installationen är förenklad och påskyndas genom en kombination av funktioner.

De viktigaste av dessa är ställdonets kablage, vridbar riktningsomkopplare, frikopplings-knapp och fritt valbara monteringsplatser.

Modellerna har också en självcentrerande adapter.

Lätt att hantera - och därmed enkel att installera - den fästs enkelt på ställdonet när inkopplingen har slutförts.

Elektrisk och mekanisk installation är således bekvämt separerade.


 

 

T.ex. om ledningarna på ett öka/minska-spjäll skulle anslutas bakvänt skulle problemet korrigeras genom att endast vända på rörelseriktningen och därigenom undvika arbetet med att koppla om ställdonet.

Denna switch kan också sättas för att koppla bort ställdonet från styrsignalen.

Om den används tillsammans med frikopplingsknappen kan regleringen överstyras och spjällen kan justeras manuellt - vilket gör det enklare att testa och driftsätta luftbehandlingssystemet.

Justerbara ändlägeskontakter tillåter återföring av spjällägena för övervakning.

Enheten innehåller två oberoende ändlägeskontakter som kan ställas in på alla spjällägen.

T.ex. skulle en kunna användas för att hindra att fläkten startar tills spjället har öppnats till en viss grad.

Enheten lämnar också mekanisk visning av spjälläget.


RA4

       

 

 

 

 

   

Kapslingsgrad

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter