Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Produkter > DDC-regulatorer

utskriftsvänlig sida

 

DDC-REGULATORER

 

Revolutionerande mjukvaru- och systemlösningar
Engagemang att utföra produktutveckling genom att använda den senaste öppna IT-tekniken.

AP har som mål att ta fram ett totalt öppet, totalt samverkande system för att styra och reglera fastighetsautomation.

 

Öppna internetbaserade system (använder industristandarderna LonWorks, Modbus och Bacnet) för kommersiella fastigheter, sjukvårdsinrättningar, industriella byggnader och skolfastigheter.

AP´s produkter används vid HVAC-applikationer (värme, ventilation och luftkonditionering), konstruktion av IT-system, energiövervakning och industriella styrsystem.

Utöver rena anslutningar av fältenheter var målet att sy ihop infrastrukturen för information styrd av IT-industrin med nätverkshanteringen i fastigheter och inom industrin.

   

Denna revolutionerande infrastruktur är uppbyggd på totalt öppna, allmänt utbredda Internetstandarder och integrerar de mest vanligt förekommande fältbuss-standarder för effektiv anslutning av enheter.

Mjukvaran för alla komponenter i AP:s system är uppbyggd runt internetindustri-standarder (JAVA, CORBA, HTML, XML) och är konstruerad på ett direkt objekt-orienterat vis så att snabb anslutning av ny mjukvara "applets" (små bitar av relevant applikations-mjukvara) kan anpassas utan hänsyn till deras utvecklingsursprung.

 

 
 
 

Detta är modellen som har förenklat den snabba tillväxten och anpassningen av Internet till alla aspekter av affärslivet av idag.

Dessutom har vi konstruerat våra mjukvaruprodukter till att vara plattformsoberoende, vilket tillåter hårdvaruindustrin att förbättra plattformarna och pressa kostnaderna.

Vi tror att detta är framtiden för informations-, applikations och reglernätverk och engagerar oss för att behålla våra mjukvaruprodukter i informationsteknikens huvudfåra.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter