Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Energidetektor

utskriftsvänlig sida

 

 

ENERGIDETEKTOR

 

 

 

SEV/SEC solljusgivare är en mångsidig solstrålnings-givare.

Den använder en rad fotodiodrar med ett unikt datorframställt skuggmönster för att mäta infallande solstrålning.

Biblioteket i Halmstad

 

En mikroprocessor beräknar de totala och indirekta komponenterna av strålningen och bestämmer solljusnivån.

  • Mäter global (total) och indirekt strålning

  • Mäter solljustiden

  • Inga rörliga delar, inga skuggringar och ingen motordrift

  • Utgångar 0-10 Vdc (SEV) eller
    4-20 mA (SEC)

  • Konstruerad för att mäta watt/m2

 

       
     

SEV/SEC

     
     

Datablad

       
       
   

 

   

 

Pressrelease

       

Solljustiden
SEV mäter solljustimmar indirekt genom att använda en enkel ekvation baserad på både den totala PAR-strålningen och förhållandet mellan total och direkt PAR.

Solljusalgoritmen stämmer nära överens med World Met Office tröskelvärde på 120 W/m2 i ljusstrålen för solljusvaraktighet.

SEV behöver inte justeras eller återställas för att avläsa solen - en klar fördel framför enheter med skuggringar.

Det finns inga komplexa elektromekaniska monteringar och inget bränt pappersspår att tyda.

 

Applikationer

Solmarkisstyrning

Moderna fastigheter som har stora ytor av glas och komplexa fastighetsautomationssystem.

Den ursprungliga designen innefattar solavskärmande styrning som i detta fall startar med energidetektorn placerad i hustakets väderstation (ej synlig på bilden).

Obekväma bländningar vid låga vinklar vid solens upp- och nedgång tas när så är lämpligt bort på relevant sida av fastigheten.

Mitt på dagen reduceras direkt solvärme på glaset genom automatisk skärmning av de berörda platserna.

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter