Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Flöde

utskriftsvänlig sida

 

FLÖDE

 

Produkter för luftflödesteknik används där konstant luftväxling är nödvändig av orsaker såsom hygien, säkerhet eller mänskligt väl-befinnande.

AP´s komponenter mäter och styr luftkvalitet och luftflödeshastigheter.

De används för att övervaka och justera luftkvaliteten i kyl- och ventilationssystem på sjukhus, teatrar, banker, mässhallar, kontorsfastigheter, badhus och i avgaskanaler.

För explosionsskydd och säkerhet kan AP´s produkter installeras för att övervaka de lägsta luft-flödeshastigheterna på platser såsom påfyllningsstationer av naturgas eller explosionsskyddade områden i laboratorier eller färgfabriker.

Genom att övervaka farliga gaser i kanaler som finns laboratorier och dragskåp på sjukhus, forskningsenheter eller förädlingsanläggningar skyddar de hälsan och säkerheten hos anställda.

 

   

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter