Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Serviceinstrument

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - TVÄRKÄNSLIGHET

 

 

SELEKTIVITET/TVÄRKÄNSLIGHET
De elektrokemiska sensorerna är gjorda för att vara så selektiva som möjligt för en enda gas men i vissa fall interfererar olika gaser med varandra, det vill säga en gas ger utslag på en sensor som ursprungligen är avsedd för en annan gas.

Detta är viktigt att komma ihåg när man konstruerar ett gasvarningssystem som ska mäta på flera olika gaser.

Vanligtvis innebär detta inget problem då det är sällan som gaser som stör varandra förekommer tillsammans.

I många fall där interferens förekommer så spelar detta en mindre roll då man i alla fall får ett larm som talar om att något har hänt:

Exempel:
En av de gaser som verkar mest störande på olika sensorer är kvävedioxid (NO2) som interfererar kraftigt negativt på en svaveldioxid (SO2)-sensor.

Om risk för läckage av NO2 och SO2 föreligger så kommer både NO2, och SO2 -sensorer att användas.

Om man har läckage av båda gaserna samtidigt så kommer alltså NO2-gasen, eftersom den påverkar SO2-sensorn negativt, att dra ned SO2 mätvärdet, vilket kan innebära att utrustningen ej larmar för SO2, trots att koncentrationen är över larmgränsen.

Men, detta är ett extremt ovanligt fall och man kommer i alla fall att få NO2-larm vilket talar om att personfara föreligger och detta kan vara nog och accepteras också av många användare.

Detta innebär att man gånger kan använda sig av en sensors tvärkänslighet mot andra gaser, och att man kan detektera flera gaser med en sensor.

INTERFERENSLISTA
Nedanstående lista ger en uppfattning om standardsensorers tvärkänslighet.

Då interferenserna har dålig repeterbarhet, dvs. interferensen kan variera från gång till gång då de utsätts för en speciell gas, så kan nedanstående siffror endast användas som ungefärliga värden.

 

SENSOR O2 CO CO/F H2S SO2 NO NO2
Mätområde std. 25% 250 ppm 250 ppm 25 ppm 10 ppm 100 ppm 10 ppm
Mätomr. max ppm - 2000 2000 1000 500 500 100
Utslag vid exponering av 100 ppm av nedanstående gaser (ppm)
CO   / / 7 0 0 0
H2S   340 10 / 200 35 -20
SO2 * 85 10 20 / 5 0
NO   30 10 0 0 / 0
NO2 * -60 10 -20 / 5 0
H2   40 40 5 0 0 0
Cl2   -5 0 -20 -15 0 90
CH=CH   100 100 0 180 0 0
CO2 * 0 0 0 0 0 0
HCN   20 0 0 30 0  
HCl * 5 0 0 30   0
 

* Sura gaser såsom SO2, NO2 och HCl inklusive CO2 ökar utslaget på syrgassensorn.

Exempel:
1 % CO2 kommer att ge ett 0.3 % högre mätvärde, dvs. vid en syrekoncentration på 21 % kommer sensorn att mäta 21.6 %.

På grund av koloxidens molekylvikt så kommer denna ökning dock att motverkas så att mätvärdet kommer att vara någorlunda korrekt. 25 % CO2 eller mer reducerar 02-sensorns livstid.

Tomma rutor innebär att data saknas.

 
SENSOR CL2 HCl HCN NH3
Mätområde std. 10 ppm 10 ppm 25 ppm 50 ppm
Mätomr. max ppm 20 100 100 200
Utslag vid exponering av 100 ppm av nedanstående gaser (ppm)
CO 0 5 5 0
H2S -20 660 350 130
SO2 0 100 500 70
NO 0 285 0 20
NO2 120 -20 -120 0
H2 0 0 0 0
Cl2 / -30 -55 -50
CH=CH 0 2 50 0
CO2 0 0 0 0
HCN 0 25 / 30
HCl 0 / 35 -5
 

Denna tabell är ej komplett. Om Ni önskar uppgifter som ej finns med i tabellen ovan, kontakta AP.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter