Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Köldmedia, Freon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KÖLDMEDIA, FREON

 

   

Gasövervakning och styrning av ventilation i kylmaskinrum.
Gasövervakning i kylmaskinrum svarar mot två huvudbehov:

  • Att varna om mängden skadlig freon (arbetsmiljömässigt som miljömässigt) når en ohälsosam nivå.

  • Att minimera utsläppet av den mycket dyra freongasen

Freon är en tung och kvävande gas som vid eventuell förbränning kan ge upphov till bildandet av den mycket giftiga gasen fosgen. Gasen har ingen god luktvarning varför det är rekommendabelt att övervaka gasen ur säkerhetssynpunkt.

Enligt kylnormen skall kylmaskinrum med en fyllnadsmängd över 25 kg freon förses med gasövervakning. Gäller det systemfyllning skall även andra berörda utrymmen övervakas.

Beaktar man freon ur gasövervaknings-synpunkt är det lämpligt att man har två larmnivåer, där den första inträder vid cirka 300-500ppm och den andra vid cirka 500-1500ppm. Rekommendationen avviker från de hygieniska gränsvärdena.

Om man önskar en högre känslighet kan larmnivå 1 ställas på en lägre nivå så att anläggningen larmar för väldigt små läckage. På detta sätt kan gasövervaknings-anläggningen spara på den mycket dyra freonen.

Rekommendabelt är en sensortäthet på cirka 1 sensor/100m2 eller tätare om högre läckagevarningsförmåga eftersträvas.

I vissa fall kan man komplettera dessa anläggningar med syrebristvarnare. Då värdena för hygiengräns riskfylld atmosfär ligger mycket lägre på freon, är det oftast tillräckligt med denna mätmetod.

Styrning av ventilation
Ventilationen i kylmaskinrum är i regel temperaturreglerad eftersom kylkompressorerna alstrar en hel del värme.

Det betyder att fläktar i kylmaskinrum går för fullt sommartid.

Oavsett hur man löser ventilationsstyrningen är det viktigt att man "överstyr" temperaturregleringen på så sätt att man vid nivå 1 ser till att fläktarna minst går på 1/2 effekt och vid nivå 2 på 1/1-effekt alternativ analogt med en frekvensomformare.

Instrumentval
Med tanke på vikten av att ge personalen en koncentrationsavläsningsmöjlighet innan inträdet i övervakat utrymme rekommenderas en anläggning med centralinstrument och display (display kan även finnas på givaren).
Instrumentet kan vara en single controller eller en för flera sensorer.

Instrumentet bör placeras så att larm- och eventuella mätvärden lätt kan avläsas och gärna på ett frekventerat och betydelsefullt ställe (utanför kylrummet).

För att klara av övervaknings- och styrningsuppgifterna bör instrumentet ha 2 larmnivåer (med tillhörande reläer) och koncentrationsavläsning.

Instrumentet skall vidare kunna identifiera fel hos sensorer, ledningar och instrument.

 

AFRE, Analog detektor - väggmontering

 

 

Byggvaru-

CE

 

AFRE

 

 

deklaration

deklaration

Prislista

Datablad

 

 

 

AFRE, Analog detektor - kanalmontering

 

BFRE, Fältbusdetektor - Vägg
Modbus, BacNet
, etc.

CE

skall göras

BFRE

BFRE

 

 

deklaration

Manual

Prislista Datablad  

 

BFRE, Fältbusdetektor - Kanal
Modbus, BacNet
, etc.

Kapslings-

Kalibr.

Underst. Art/Science  

 

grad

certifikat

RS485 RS485  
         
    Byggvaru- Kanalkit  
     
    deklaration Datablad  

 

 

 

   
 

Elektriska produkter i explosiv omgivning
För att tända en explosiv gasblandning krävs en liten energimängd i form av låga, gnista, hög yttemperatur eller annan energimängd.

Självklart får inte produkter som monteras i ett område med potentiell explosionsfara själv orsaka en explosion. Av denna orsak måste produkterna tillverkas så att detta inte kan inträffa.
Utrustningen måste dessutom klassas och testas – ATEX-klassas – av godkänd testmyndighet.Ex-klassningens indelning finnes i Svensk Standard
Valet av vilken Ex-klassning som behövs från fall till fall avgörs av faktorer som gas, tillåten högsta yttemperatur och vilken potentiell explosionsfara som finns i området där produkterna skall installeras.
Områdenas potentiella explosionsfara avgörs av den zon-klassning som skall utföras enligt Svensk Standard

 

Mer om ATEX produkter finner Du i nedanstående länk

ATEX explosionssäkra detektorer

CFRE, Combidetektor  - Vägg
Fältbus, analog och reläutgång

 

Art/Science

CFRE

Underst. CFRE  

 
RS485 Prislista RS485 Datablad  
         
      CE  
       
      deklaration  

 

 

 

 

CFRE, Combidetektor - Kanal
ModBus, analog, reläutgång

 

Byggvaru-

Kalibr.

CE saknas  

   

deklaration

certifikat

deklaration

Manual  
         
      Kanal  
       
      kit  

 

 

 
   
   


Varningsljus för freondetektorer


 

 


Gasalarmskylt för freondetektor

 

 


Varningssiren för freondetektorer


Kombinerad varningssiren och blixtljus för freondetektorer

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter