Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Infraröd

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - INFRARÖD

 

   

Denna detektor är mycket selektiv och mäter en utvald gas med ett specifikt absorbtionsband i det infraröda våglängsområdet – inga falsklarm

Enkelt kan man säga att man med en IR-detektor kan mäta gaser vars molekyler innehåller mer än en atom.  

Detta innebär att gaser som koldioxid, kolmonoxid, metan, svaveldioxid etc. kan mätas med en IR-detektor medan gaser som oxygen, hydrogen och klor inte kan mätas med en IR-detektor.

Olika gaser absorberar IR-strålning vid olika frekvenser och det är genom att mäta hur mycket IR-strålning vid en specifik frekvens som absorberas av gasen ifråga som man får reda på koncentrationen av gasen.

Ett stort användningsområde för denna mätmetod är när man vill ha noggranna mätvärden på låga mätområden utan falsklarm från andra gaser.

 

Referenser


IP65, Väggutförande

 
 


IP65, Kanalutförande

 
 


IP65, Infraröddetektor med display

 


 

 

 

 

 


IP54

 

     

IP

 

   

 

 

 

Kapslingsgrad

 


IP44

 

     

IP

 

   

 

 

 

Kapslingsgrad

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Övervakningscentral med inbyggd infraröd-
detektor


 

 


Varningsljus för infraröddetektorer 

 
     

ATEX

 

 

 

 

 

 

Broschyr

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter