Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Isopropanolalkohol

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - ISOPRPANOLALKOHOL

 

   

Den utbytbara detektorn "X-CHANGE" förvandlar omkalibrering till en barnlek:

  • Leverans av omkalibrerade detektorer

  • Du kan enkelt utföra bytet själv utan att behöva anlita specialist

  • Finns för alla gastyper

  • Garanterade utbytespriser

  • Ökad tillförlitlighet (SIL2-programvara)

  • Betydande tids- och kostnads-besparingar

X-Change support garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitet.

För varje okalibrerad detektor som returneras till AP, får Du en kredit för den outnyttjade kapaciteten hos detektorn.

Läs mer >

 

 

 
     

Propylalkohol

     

     

Datablad

   

Rättsliga krav och säkerhetskrav
Produkterna  tillverkas i enlighet med de regler och olika direktiv som bland annat EN 50545 föreskriver.

Produkter som AP levererar uppfyller och överträffar den nya europeiska standarden EN 50545.

Säkerhetsfunktionerna kontrollerar de anslutna varningsenheterna på funktionalitet och öppen krets - dag och natt. (Nivå SIL2 enligt EN 50271).

   

Snabbt och enkelt utbyte av detektor

  1. Öppna höljet med en skruvmejsel (1).

  2. Koppla in kabeln till detektorn och skruva av det gamla detektorhuvudet (2).

  3. Byt ut detektorhuvudet (3) och anslut kabeln på den nya detektorhuvudet till PCB (4).

  4. Sätt fast locket på huset med skruvarna (1). Den omkalibrerade detektorn är genast klar för användning.

   

Isopropanol, isopropylalkohol eller 2-propanol är den enklaste sekundära alkoholen.

Den kemiska formeln är CH(CH3)2OH.

Isopropanol är en lättflyktig, färglös vätska med stark sötaktig lukt.

Som sekundär alkohol kan isopropanol oxideras till aceton.

Isopropanol används som lösnings- och extraktionsmedel samt som antifrysmedel bland annat i motorbränslen, vid tillverkning av läkemedel, aceton och andra kemikalier.

Inandning eller förtäring av stora mängder kan ge huvudvärk, yrsel, kräkningar och i svårare fall medvetslöshet.

Vätskan avfettar huden. Upprepade hudkontakt kan ge eksem. Stänk i ögonen verkar irriterande.

Isopropanol är mycket brandfarligt; med luftens syre och med ljus kan explosiva peroxider bildas.


IP65, Väggutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Kanalutförande

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


IP65, Isopropanolalkoholdetektor med display

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


 

 

 

 

 


IP54

 

     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


IP44, Low cost

 
     

IP

 

 

 

 

 

 

Kapslingsgrad

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Övervakningscentral med inbyggd Isopropanolalkoholdetektor

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


ATEX explosionssäkra Isopropanolalkohol-
detektorer

 

Adresslista

 Set-up

Expl./Förbr..

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 


Varningsljus för Isopropanolalkoholdetektorer 

 

Adresslista

 Set-up

Detektor för
brännb. gaser

ATEX

Modbus

Modbus

Manual

Broschyr

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter