Order och leveranser

 

Uppdaterad: 19 feb 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Övervakningscentral, enkel

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GASCENTRAL, ENKEL

   

Enkel
Vid utformning av gasövervaknings-anläggningar kan följande planeringsalternativ rekommenderas:

AP levererar normalt 0-10Vdc/4-20mA detektorer, om strömförsörjning och signalmottagning för dessa kan ordnas, eller system omfattande detektorer med centralinstrument, eller helt fristående detektorer utan instrument som ger en reläsignal vid larm DUC/PLC eller annan signalutrustning har.

Varje analog detektor levereras med data för uttolkning av den analoga utsignal den avger.

Alla typer av analoga detektorer, inte bara gas kan användas mot AP:s gascentral.

Varje detektor ger upphov till två larmnivåer mot gascentral, det ena för kontrolländamål (blixtljus), den andra för larmändamål (gasalarmskylt).

Varje detektor redovisas separat i display på centralen.

Varje detektors larmnivåer ger styrmöjligheter som till stor del kan utformas av kunden.

Vanligt är att varje sensor ger egen reläsignalnivå 1 (blixtljus) och nivå 2 (gasalarmskylt).

Nivå 2 kan också utformas ofta med ett villkor att ett minimum antal detektorers nivå 2 larm, krävs innan reläet aktiveras.

Reläerna har även en viss inbyggd tidsfördröjning.

Tidsfördröjning kan också kundanpassas.

Varje gascentral har minst en mätinformation per gastyp så att personal innan inträde i övervakat utrymme kan avläsa detektorernas mätvärden.

Gascentralerna har en självdiagnostik som kan larma för anläggningsfel:

 • Detektorfel

 • Ledningsavbrott

 • Instrumentfel

 • Dags för utbyte av sensorelement

Även för otillräcklig nätström och utnyttjande av eventuell batteri back-up avges varningar

Gascentralerna har följande  systemfunktioner

 • Enkel hantering med sex menyknappar

 • Lösenordskyddad i 2 nivåer

  • Användare nivå 1

  • Servicetekniker nivå2

 • Individuell identifiering av respektive zon/mätgivare

 • Självdiagnostik

  • Sensorfel

  • Ledningsavbrott

  • Instrumentfel

 • Avläser både är- och medelvärde (10 uppmätta värden under tidsenheten) i display.

 • Kan övervaka från 2 till 64 st zoner

 • Servicefunktion 60 minuter

  • Utgående larm blockeras

  • Återgår automatiskt

 • Displayinformation att service av systemet är nödvändigt

 • Display visar telefonnummer till servicetekniker när servicedatum överskridits

 • Val av olika gastyper

 • De senaste 15 felen är tids- och datumstämplade larm

 • Loggning av de senaste larmen

 • Pågående larm visas i klartext

 • 5 larmnivåer per detektor

 • Utgående larmrelä kan ställas med tidsfördröjning

 • Larmminne av de 5 senaste larmen

 • Manuell manöver av utgående reläfunktioner möjlig.

 • Programmering av blinkfunktion för gasalarmskylt

 • Extern relämanöver

 • Driftläge = Utvärdering av larm från är- och medelvärde

 • Tidsfördröjning vid uppstart

 • Check och konfigurationslistor

 


Gascentral för 4 mätpunkter

 

       
     

 

   

Manual

 


Infälld gascentral för 4 mätpunkter

 
       
       

 

     
 


Gascentral för 30 mätpunkter

 
       
       

 

     
 


Gascentral för 96 mätpunkter

 
    Expansions-
modul
CGM
   

 

  Datablad Datablad
 


Stor avläsningsdisplay

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter