Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Kvävemonoxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - KVÄVEMONOXID (NO)

   

NO Kvävemonoxid
Kväveoxid/Kvävemonoxid är en färglös, giftig gas.

Denna oxideras i luft till kvävedioxid NO2. Kvävedioxid är en brun, giftig gas med en stickande lukt.

NO och NO2 tillsammans kallas NOx

Dessa gaser, tillsammans med svaveldioxiden, är upphovet till försurningen av naturen varför det på senare år har uppstått en del nya regler vad gälle utsläpp av NOx.

Hygieniska gränsvärden NO

  • Nivågränsvärde 25 ppm

  • Takgränsvärde 30 ppm

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och takgränsvärdet som andra larmgräns.

Sensorplacering
Kväveoxiden är något tyngre än luft vilket teoretiskt innebär att gasen kommer att sjunka i luft, men är också väldigt känslig för luftdrag m.m.

Brandfara
NO underhåller förbränning.

Referenser

 


IP65, Väggutförande

 


IP65, Kanalutförande

 


IP65, Kolmonoxiddetektor med display

 


 

 

 

 

 


 


 


  

 

   
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter