Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Ozon

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GIFTIGA, OZON - APPLIKATIONER

   

INDUSTRIELLA APPLIKATIONER


 

Läkemedel
Den största användningen av ozon i beredningen av läkemedel, syntetiska smörjmedel och andra organiska föreningar, där det används för att avskilja kol-kol-obligationer.

Avloppsreningsverk
Många kommunala dricksvatten system använder ozon i stället för klor för att döda bakterier.

Sjukvårdsinrättningar
Ozon används som desinfektionsmedel i sjukhusens tvättanläggningar, sjukhem och andra platser där smittsamma sjukdomar är ett bekymmer.

Matförpackningsanläggningar
Ozon används mot bakterier på mat eller på kontaktytorna, att skrubba jäst och mögelsporer från luften, att tvätta färska frukter och grönsaker, och att döda jäst, mögel och bakterier i livsmedel eller växter förpackning.

Fastighetsrenoveringar
Ozon kan användas effektivt för att GÖRA LUKTFRI objekt och luften efter en brand eller översvämning och används flitigt i tyg restaurering.

Jordbruk
Tomater som behandlas med ozon visar en ökning av
β-karotén, lutein och lykopén. Ozon dödar också insekter i sädesmagasin och silos.

Pappersbruk
Ozon används som ett alternativ till klor eller klordioxid vid blekning av pappersmassa. Den används ofta i kombination med syre och väteperoxid för att eliminera behovet av klorhaltiga föreningar vid tillverkning av högkvalitativt, vitt papper.

Vattenbruk
Ozon kan underlätta ekologisk nedbrytning. Om nitritnivåerna i vattnet är höga, kommer nitrit att ackumuleras i blod och vävnader i fisk, där det stör syretransporten. Ozon som tillförs till cirkulerande system minskar nitritnivåer genom att omvandla till nitrat.

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter