Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Pentan

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING  - PENTAN , DETEKTORER FÖR ATEX

   

GASÖVERVAKNING I INDUSTRIELL SEKTOR
Automatikprodukter använder innovativ teknik för att skydda människors liv och växter.

Inom den kemiska och petrokemiska industrin är det viktigt med permanent övervakning av rum, hallar och utrustningar där explosiv eller giftig atmosfär kan bildas.

Tillförlitligt skydd av människor kräver ständig övervakning av giftiga och brännbara gaser och ångor.

Dessutom måste man övervaka eventuell brist eller överskott på pentan.

AP har ett brett utbud av metoder för detektering av gaser och utvecklar individuella gasdetektorer för de industriella applikationer där det råder extrema miljöförhållanden.

Produkterna och lösningarna finns i många byggnader och industriella applikationer som t.ex. på parkeringsplatser, i kylsystem eller biogasanläggningar.
 

 


Gasdetektor för zon 1 och zon 2
med display

 

Press-

Zon 2

Zon 1

Zon 1, sealed

 

 
release Datablad Datablad Datablad  
         
 

 

ATEX

CE/SIL

 
   

 
    Riktlinjer declaration  
         
  Cyklopentan Isopentan Pentan  
   
  Prislista Prislista Prislista  
   

 


Genom att välja säkra lösningar och innovativa produkter från Automatikprodukter, kan man dra nytta av många fördelar såsom kvalitet och tillgänglighet, produktansvar gentemot kunder och affärspartners samt öppenhet för nya krav.


Gasdetektor för zon 1 och zon 2
utan display

   
 
   

Miljö-

ATEX

 
     

 

  Deklaration Certificat  
   

Den utbytbara detektorn X-Change gör omkalibreringen till en mycket enkel procedur:

 • Leverans av omkalibrerade detektorhuvuden

 • Enkelt utbyte som man själv kan utföra

 • Finns för varje gastyp

 • Till garanterade utbytespriser

 • Ökad tillförlitlighet (SIL 2-program)

 • Viktiga tids- och kostnadsbesparingar

Supporten för X-Change garanterar ett pris baserat på förbrukningen av detektorns kapacitans.
 


Givare till utbytesdetektor


ATEX Gasdetektorer finns för 2 explosionsklasser enligt följande:
Zon 1 finns med eller utan display.

Gasdetektorer för ATEX zon 1 finns i en sprängsäker kapsling, EEx d
Skyddet är sådant att antändning och förbränning av en potentiell explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv blandning utanför inneslutningen eller höljet som således kan motstå det resulterande explosionstrycket utan att skadas.

I zon 1, kan man förvänta sig en explosiv atmosfär under normala förhållanden men under relativt kort tid.

Utrustningen får inte vara en tändkälla vid normal drift eller när ett fel inträffar.

Gasdetektorer för ATEX zon 2 klassificeras som Gnistfria EEx d
EEx nA är en icke-gnistbildande utrustning.

I zon 2, behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär förekommer under normal drift.

Om det ändå skulle inträffa, vilket förmodligen är mycket sällsynt så är det dessutom mycket kortvarigt.

Utrustningen får inte vara en tändkälla under normal drift

Detektorplacering för övervakning av pentan
I de fall där man vill övervaka
pentan-koncentrationen i ett rum, är det viktigt att tänka på vilken gas som kan tränga undan pentanet.

Om det finns läckage av pentan, som har en högre densitet än luft, och som kommer att sjunka, skall pentandetektorn  placeras lågt.

Om pentanet i ett rum riskerar att förbrukas av någon form av förbränning kommer pentankoncentrationen att reduceras över rummet vilket gör att detektorns placering här inte är lika kritisk som i ovanstående exempel.

Höga koncentrationer av pentan
Om
pentankoncentrationen i luft ökar, ökar  risken dramatiskt för brand.

Alla brännbara produkter kommer att vara mycket mer brandfarliga.


Larmgränsen är satt till 2
0% LEL.
Inandning av höga
pentanhalter över tiden kan vara skadligt.

Hur många detektorer behövs i ett stationärt system?
Detta måste avgöras från fall till fall beroende på det lokala område som skall övervakas, men som tumregel kan man använda följande:

En detektor per 80 - 100m2 med ytterligare detektorer på platser där läckage sannolikt kan förekomma.


Gaslarmsskylt till pentandetektor

 

 
         

 

 

 

   

 

       
 


 OAW 24
Kombinerad varningssiren och
blixtljus till pentandetektorer

 
     

Non-ATEX

 

 

 

 

 

 

   

Datablad

 


OA 24
Blixtljus
 

 
     

Non-ATEX

 

 

 

 

 

 

   

Datablad

 
 


AAW
Varningssiren för gasdetektorer

     

Non-ATEX

 

 

 

 

 

 

   

Datablad

 
 


OAW 24T
Varningssiren/blixtljus
med återställningsknapp

 
     

Non-ATEX

 

 

 

 

 

 

   

Datablad

 
   

För områden där det på grund av förekomsten explosiva ämnen finns speciella krav
AP erbjuder en omfattande repertoar av hörbara och visuella signalanordningar med olika godkännanden i Ex-området.

De visuella och hörbara signalanordningarna av Ex-serien kännetecknas av en särskilt robust konstruktion med okänslighet för påverkan av kemikalier och miljöer.

Det gäller varningar och nödsignaler för säkerhet, system för fara och brandlarm i kommersiella och industriella byggnader, automationssystem och katastrofvarningar och riskzoner.

Produkterna lämpar sig för användning i atmosfärer med gas och ånga samt i dammiga miljöer.

AP erbjuder Ex signalhorn, visuella Ex signalanordningar, hörbara Ex signalanordningar och visuella/hörbara Ex signalutrustningar.

Utmärkande egenskaper

 • Applikationsgas: Zon 1 and 2

 • Hög ljudnivå

 • Låg strömförbrukning

 • 39 valbara toner

 • Automatisk synkronisering

 • Tvåtonslarm

 • Volymkontroll

 • Flexibla applikationer

 • EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga (T e. -40 °C till +60 °C)


Kombinerat blixtljus
och siren


Trippel-blixtljus

 

ATEX OAW

 

 

Datablad
 

ATEX XXX

 

 

Datablad


Blixtljus


Varningssiren

 

ATEX OA24

 

 

Datablad
 

ATEX AAW

 

 

Datablad

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter