Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Fysikaliska data

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - FYSIKALISKA DATA

 

   
 

Gasnamn

Kemisk formel Relativ
spec. vikt
Hygieniskt gränsvärde, NGV Undre brännbar-hetsgräns, LEL
20° C/1013 mbar
 
  Ammoniak NH3 0,59 25 ppm 15
  Argon Ar 1,38 - -
  n-Butan C4H10 2,09 - 2
  Etanol C2H5OH   1000 ppm 3,3
  Helium He 0,14 - -
  Klor Cl2 2,49 0,5 ppm -
  Koldioxid CO2 1,53 5000 ppm -
  Kolmonoxid CO 0,97 35 ppm 12,5
  Kväve N2   - -
  Kväveoxid NO 1,04 25 ppm -
  Kvävedioxid NO2 2,75 2 ppm -
  Metan CH4 0,55 - 5,0
  Propan/Gasol C3H8 1,56 - 2,2
  Svaveldioxid SO2 2,26 2 ppm -
  Svavelväte H2S 1,19 10 ppm 4,0
  Syre O2 1,0 - -
   

Referenser

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter