Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Giftiga, Svavelväte

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - VÄTEKLORID

 

 
 

Klorväte eller väteklorid, HCl
Klorväte är en färglös, korrosiv gas med stickande lukt.

Vätekloriden är lättlöslig i vatten och lösningen kallas saltsyra.

Detta kan vara viktigt att tänka på då man vid läckage av gasen kan få mycket frätande koncentrationer av saltsyra om den kommer i kontakt med vatten.

HCl fås som biprodukt inom den kemiska industrin och används bland annat inom halvledarindustrin.

Vätekloriden är mycket retande på ögon och slemhinnor.

Luktgränsen ligger vid ungefär 5 ppm.

Om koncentrationen stiger uppemot cirka 100 ppm så uppstår mycket kraftiga besvär.

Mycket höga koncentrationer är förenade med livsfara.

Viktigt att tänka på är att symptomen kan komma långt senare.

Personer som utsatts för HCl bör därför uppsöka läkare omedelbart.

Takgränsvärde 5 ppm

Larmgränsen sätts lämpligen till takgränsvärdet.

På grund av att gasen lätt absorberas av materialet i gasledningar med mera så kan användandet av aspiratorsystem vara problematiskt.

Sensorplacering
Vätekloriden är något tyngre än luft vilket innebär att detektorerna i de flesta fall placeras lågt, då gasen kommer att sjunka.

I en del fall kan man dock ej lita på detta.

Explosionsrisk
Klorväte kan, tillsammans med vissa andra ämnen, ge upphov till explosioner.

Exempel på sådana ämnen är ammoniak, etylenoxid med flera.

Referenser

 


IP 65, Väggutförande

 


IP65, Kanalutförande

 


 


 


 


 


 


ATEX Gasdetektorer finns för 2 st explosionsklasser enligt nedan:

Zone 1 finns med eller utan display

ATEX Gasdetektorer för Zone 1 är i explosionstät kapsling EEx d

Anläggningens hölje är så beskaffat att tändning och förbränning inom höljet av förekommande explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv gasblandning utanför höljet och att höljet därvid kan uthärda  uppkommande explosionstryck utan att skadas.

I Zone 1 får man räkna med att en explosiv atmosfär kan uppstå vid normal drift i processen men att närvaron är relativt kortvarig.

Materielen skall inte vara en tändkälla i normal drift eller vid ett fel.

ATEX Gasdetektorer för Zone 2 är i utförande Non-sparking EEX nA

EEx nA är icke gnistalstrande utrustning.

I Zone 2 behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär uppstår under normal drift, och om den uppträder sker detta sannolikt sällan och kortvarigt.

Materielen skall inte vara tändkälla i sin normala drift.

 

 
 

 

E-mail: ewert@automatikprodukter.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)708885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter