Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

 

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Svaveldioxid

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - SVAVELDIOXID

 

   

SO2 Svaveldioxid
Svaveldioxid är en färglös gas med en karaktäristisk doft som bildas när svavel eller ämnen innehållande svavel (t.ex. olja och kol) förbränns.

Svaveldioxid släpps ut från pannor som eldar med svavelhaltigt bränsle och det är bland annat denna gas som ger upphov till så kallade sura regn som försurar sjöar och marker.

Svaveldioxid bildar tillsammans med vatten svavelsyrlighet.

Svaveldioxiden är retande för ögon och slemhinnor.

Luktgränsen är 0,5 ppm.

Redan vid några ppm kommer de första besvären och vid en bit över 100 ppm så är det direkt farligt att exponeras för gasen under längre tid.

Ännu högre koncentrationer är livsfarliga redan efter en kort stund.

Förgiftningssymtomen kan komma långt senare varför det är viktigt att en person som utsatts för gasen uppsöker läkare.

Hygieniska gränsvärden:

  • Nivågränsvärde = 2 ppm

  • Takgränsvärde = 5 ppm

Larm sättes lämpligen efter dessa gränsvärden med nivågränsvärdet som första larmgräns och takgränsvärdet som andra larmgräns.

Sensorplacering
Svaveldioxiden är ungefär 2 ggr så tung som luft vilket innebär att den kommer att sjunka mot golvet. Man bör alltså placera detektorerna lågt.

Utrymmen som är lågt belägna bör övervakas då stora koncentrationer kan samlas upp där.

Referenser


IP65, Standard - väggutförande

       

 

 

 

 

Adresslista
Modbus
   
 


IP65, Kanalutförande

 


IP65, Svaveldioxiddetektor med display

 


IP54

 
     

IP

 

   

 

    Kapslingsgrad
 


Low cost IP44
     

IP

 

 

 

 

 

 

Protection
class

 


Kompatibel med olika typer av bussystem

 


Gascentral för 1 till 2 sensorer (1 st inbyggd)
med reläutgångar för 4 st larmnivåer, intern summer, operatörspanel och display

 
       

 

 

 

 

 

Prislista

Manual

Datablad

 


Varningsljus för svaveldioxiddetektorer 


Gasalarmskylt för svaveldioxidgasdetektor

 


Varningssiren för svaveldioxiddetektorer

 


Kombinerad varningssiren och blixtljus för svaveldioxiddetektorer

 

ATEX Gasdetektorer finns för 2 st explosionsklasser enligt nedan:

Zone 1 finns med eller utan display

ATEX Gasdetektorer för Zone 1 är i explosionstät kapsling EEx d

Anläggningens hölje är så beskaffat att tändning och förbränning inom höljet av förekommande explosiv gasblandning inte fortplantas till explosiv gasblandning utanför höljet och att höljet därvid kan uthärda  uppkommande explosionstryck utan att skadas.

I Zone 1 får man räkna med att en explosiv atmosfär kan uppstå vid normal drift i processen men att närvaron är relativt kortvarig.

Materielen skall inte vara en tändkälla i normal drift eller vid ett fel.

ATEX Gasdetektorer för Zone 2 är i utförande Non-sparking EEX nA

EEx nA är icke gnistalstrande utrustning.

I Zone 2 behöver man inte räkna med att explosiv atmosfär uppstår under normal drift, och om den uppträder sker detta sannolikt sällan och kortvarigt.

Materielen skall inte vara tändkälla i sin normala drift.

 
   

ATEX

Modbus
ATEX

 

Prislista

Datablad

Adresslista

 


EEx-d ATEX Protection Class

 


EEx-n ATEX Protection Class

 
 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter