Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Gasdetektering > Övervakningscentral, enkel

utskriftsvänlig sida

 

GASDETEKTERING - GASCENTRAL

   

Gascentral för flera giftiga och brännbara gaser, kylmedel och syre.

 • Intern funktionskontroll med integrerad hårdvaruvakt

 • Hårdvara och mjukvara enligt SIL2-kompatibel utvecklingsprocess

 • Enkelt utbyte av givare eller bekväm kalibrering på plats

 • Modulär teknik (plug-in och utbytbar)

 • Skydd mot omvänd polaritet, överbelastning och kortslutning

 • 3 analoga ingångar (4-20 mA), 3 reläer med växlande kontakt

 • Potentialfri max. 250 Vac, 5A

 • Två transistorutgångar, 24Vdc; 0,1A

 • Seriellt gränssnitt för RS 485 med protokoll för CGD

 • Modbusprotokoll som tillval samt flerfärgsdisplay

 

   
 1. LED-status

 2. Display

 3. Menynavigering

 4. Varningsmodul
  (Power LED med tre färger, summer)


Gascentral för upp till 3 detektorer

 

 1. Kabelgenomföringar

 2. Hölje för givarens kretskort, IP 65

 3. Strömförsörjning 90 - 230 V, 12/24V. Bilden visar 230V

 4. Reläer 230V/5A (max 3Stk.)

 5. Gränssnittverktyg / display

 6. Analog ingång 4-20 mA (max 3 st) Digital utgång 2x DC för signalhorn/blixtljus

 7. Varningsmodul (LED power, summer)

 

 

Utmärkande egenskaper

 • Display

 • Direktjustering

 • Direktanslutning till GLT via Modbus

 • Direktanslutning av 3 givare och 2 varningsanordningar

 • Inställning av larmnivåer (variabla) via bygel

 • Kostnadsbesparande

 • Kundskydd med PIN-kod / digital signatur

 • Kontrollcenter med ParkGards verktyg


Gasövervakningscentral för mätvärden, varning och kontroll av giftiga, brännbara gasers samt för köldmedier och ångor

Gascentralen CGA kan övervaka och hantera upp till 12 analoga gasdetektorer
(4 till 20 mA).

Fem justerbara larmgränser per detektor.

För larmmeddelandena har gascentralen upp till 15 larmreläer med potentialfri växlande kontakt och upp till 6 analoga utgångar med 4 till 20mA-signaler.

 


CGA Gascentral för upp till 12 detektorer

   
 
         

 

 

 

 

 

   

Prislista

 
   

De justerbara parametrarna och börvärdena möjliggör en mycket flexibel användning i gasmätningstekniken.

Enkel och bekväm driftsättning möjliggörs av konfigurationen med standardparametrar.

Konfigurering, parametrering och drift kan lätt göras direkt på regulatorn utan speciell programmeringskunskap på grund av den logiska, enkla menystrukturen.

CGA-serien är utrustad med ett självövervakande system, med meddelanden för strömavbrott och med en funktionskontroll av de registrerade analoga givarna enligt kraven inom gasmätningstekniken.

Olika gränssnitt och protokollalternativ finns tillgängliga för anslutning till en ordnat BMS-system.

Utmärkande egenskaper och fördelar :

 • Upp till 12 analoga gasdetektorer (4 till 20 mA)

 • Logisk systemmeny

 • Fem inställbara larmgränser per detektor

 • Sex menyspråk

 • Flera larmreläer som kan konfigureras per larm

 • Variabel larminställning vid minskande eller ökande gaskoncentrationer

 • Max. 15 larmreläer med växlande kontakt, potentialfri, max. 250ac, 5A

 • Larmrelä med omkopplingskontakt, potentialfri, max. 250Vac, 5A

 • Max 6 analoga utgångar, 4 till 20 mA

 • Integrerad varningssignal


Gasövervakningscntral för upp till 96 busdetektorer + 30 analoga detektorer. (Totalt 126 detektorer)
Vid utformning av gasövervaknings-anläggningar kan följande planeringsalternativ rekommenderas:

2-10Vdc/4-20mA detektorer eller AP:s busdetektorer om strömförsörjning och signalmottagning för dessa kan ordnas, eller system omfattande detektorer med centralinstrument, eller helt fristående detektorer utan instrument som ger en reläsignal vid larm DUC/PLC eller annan signalutrustning har.

Varje detektor levereras med data för uttolkning av den analoga utsignal den avger.

Alla typer av analoga detektorer, inte bara gas kan användas mot AP:s gascentral.

Varje detektor ger upphov till två larmnivåer mot gascentral, det ena för kontrolländamål (blixtljus), den andra för larmändamål (gasalarmskylt).

Varje detektor redovisas separat i display på centralen.

Varje detektors larmnivåer ger styrmöjligheter som till stor del kan utformas av kunden.

Vanligt är att varje sensor ger egen reläsignalnivå 1 (blixtljus) och nivå 2 (gasalarmskylt).

Nivå 2 kan också utformas ofta med ett villkor att ett minimum antal detektorers nivå 2 larm, krävs innan reläet aktiveras.

Reläerna har även en viss inbyggd tidsfördröjning.

Tidsfördröjning kan också kundanpassas.

Varje gascentral har minst en mätinformation per gastyp så att personal innan inträde i övervakat utrymme kan avläsa detektorernas mätvärden.

Gascentralerna har en självdiagnostik som kan larma för anläggningsfel:

 • Detektorfel

 • Ledningsavbrott

 • Instrumentfel

 • Dags för utbyte av sensorelement

Även för otillräcklig nätström och utnyttjande av eventuell batteri back-up avges varningar

Gascentralerna har följande  systemfunktioner

 • Enkel hantering med sex menyknappar

 • Lösenordskyddad i 2 nivåer

  • Användare nivå 1

  • Servicetekniker nivå2

 • Individuell identifiering av respektive zon/mätgivare

 • Självdiagnostik

  • Sensorfel

  • Ledningsavbrott

  • Instrumentfel

 • Avläser både är- och medelvärde (10 uppmätta värden under tidsenheten) i display.

 • Kan övervaka från 2 till 64 st zoner

 • Servicefunktion 60 minuter

  • Utgående larm blockeras

  • Återgår automatiskt

 • Displayinformation att service av systemet är nödvändigt

 • Display visar telefonnummer till servicetekniker när servicedatum överskridits

 • Val av olika gastyper

 • De senaste 15 felen är tids- och datumstämplade larm

 • Loggning av de senaste larmen

 • Pågående larm visas i klartext

 • 5 larmnivåer per detektor

 • Utgående larmrelä kan ställas med tidsfördröjning

 • Larmminne av de 5 senaste larmen

 • Manuell manöver av utgående reläfunktioner möjlig.

 • Programmering av blinkfunktion för gasalarmskylt

 • Extern relämanöver

 • Driftläge = Utvärdering av larm från är- och medelvärde

 • Tidsfördröjning vid uppstart

 • Check- och konfigurationslistor

 


Gascentral för 4 analoga mätpunkter och
96 busdetektorer

 

       
     

 

   

Manual

 

 


Infälld gascentral för 4 analoga mätpunkter
och 96 busdetektorer

 
       
       

 

     
 


Gascentral för 12 analoga mätpunkter
och 96 busdetektorer

 
       
       

 

     
 


Gascentral för 30 analoga mätpunkter och 96 busdetektorer

 
    Expansions-
modul
CGD
   

 

  Datablad Datablad
 
 


Insatsmodul

 


Expansion

 


Stor avläsningsdisplay

 

   
 

pdf2\gas_chep_pl_apr16_se.pdf

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter