Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Ljusreglering

utskriftsvänlig sida

 

LJUSREGLERING

 

 

"Den bästa och mest prisvärda enheten för att styra belysning och minska energislöseri vid onödig och olämplig användning är en luxgivare

. . . men folk använder dem bara inte."

AP´s automatiska belysningsstyrningar garanterar att belysningen endast är på om det finns folk närvarande och om den omgivande ljusnivån är rätt.

De inte bara sparar på energin, under tiden betalar de sig själva inom 1 till 5 år (i genomsnitt endast 2).

En minskning av belysningskostnaderna på upp till 70 % kan erhållas genom att använda våra produkter om man jämför med vanliga ljusregulatorer.

I nya fastigheter är det faktiskt mest lönsamt att använda automatisk styrning istället för monterade dimmers.

Miljövård som sparar pengar och är vettig.

Ljus och klimat när så behövs.

Pålitlig energibesparing - hela dygnet.

Ljusnivågivarna medverkar till att minimera energikostnader för ljus, skugga, värme och kyla.

Skalan på utprovade applikationer går från kontrastsljusstyrning beroende på förekomsten av dagsljus till rörelsedrift av rumsfunktioner upp till närvarodetektering i säkerhetszoner och säkerhetsutrymmen.

 

 


Utomhus LOT 010

Båda givarsortimenten visar upp mät-, detektering- och temperaturområden som
tillgodoser behoven i applikationen.

Den patenterade designen på kapslingen garanterar enhetens ergonomiska funktion och i kombination med andra givare och regulatorer från AP får den ett komplett utseende.

Applikationer:

  • Värme, ventilation och luft-konditionering, belysning.

  • Avskärmning och solmarkiser

  • Åtkomstkontroll, säkerhetszoner och säkerhetsutrymmen

  • Produktionsinrättningar och kontor helt i enlighet med arbetshälso- och säkerhetsföreskrifter

  • Växthus, parkeringsplatser, korridorer och gårdsplaner.

 

   

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter