Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Rörelsedetektering > Inomhus

utskriftsvänlig sida

 

RÖRELSEDETEKTORER - INOMHUS

 
   

Se också projekteringstips

Att ha kunskap om olika typer av rörelsedetektorer

När fastighetsägare försöker få bättre kontroll över energikostnaderna ökar användandet av rörelsedetektorer som kopplas till belysning och annan service.

Här förklaras betydelsen av att ha kunskap om olika detektorer och hur detta på ett betydande sätt kan minska kostnaderna och ge vinst inom ett år.

Inom byggnadsindustrin har det alltid funnits en tendens att leverera ett belysningssystem som ger kunden allt vad de kräver, för att sedan göra inskränkningar till endast det nödvändigaste eller i bästa fall, en lägre specifikation när resten av projektet har överskridit budgeten,
Det är ett väl känt uttryck inom belysningsindustrin att belysning är den första kostnaden som man skär ner på och den sista saken som beställs – och nästan alltid i sista minuten!

Således är fortfarande en av de vanligaste orsakerna till energislöseri i fastigheter att man lämnar belysning och andra servicetjänster påslagna fast de inte används.

Fastän alla system är billigare att installera vid tiden för nybyggnation måste kostnaderna för uppgraderingar inte vara så höga som de är idag.

Ironiskt nog är det vanligt att när fastigheten är färdigbyggd och överlåtelsen har skett så lämnar man belysningssystemet orört i några månader eller till och med år.

Likväl har rörelsedetektorer som använder närvaro- eller frånvarodetektering nu blivit mer utbredda i fastigheter både vid nyuppförande och vid renoveringar.

Energikostnaderna kan minskas även vid installation av de enklaste typerna av dessa detektorer.

Bara för att de utför samma basfunktioner betyder inte det att alla detektorer är likadana.

De kan variera stort i både funktionalitet och styrförmåga.

Genom att välja rätt detektor för varje utrymme kan man erhålla maximal återbetalning av investeringen, trots allt, de extra kostnaderna för installation, kabeldragning, driftsättning och underhåll kan bli mycket kännbara om man använder fel produkt.

Det finns två olika typer av detektorer som används – passiva infraröda (PIR) och de som arbetar med mikrovågor.

PIR-detektorer arbetar genom att passivt detektera en snabb ändring i det infraröda spektrumet inom sitt synfält.

Mikrovågsdetektorer överför aktivt energi in i utrymmet och mäter den reflekterande energin från utrymmet.

När en person, eller objekt, kommer in eller rör sig i utrymmet ändras mönstret på den reflekterande energin och detta detekteras som en ändring i Doppler-mönstret.

Under alla förhållanden är det viktigt att detektorn åtminstone kan skilja mellan mänsklig rörelse och andra rörelser så att falska svar minskas eller elimineras.

Detta kräver inbyggd programmering för att analysera storlek och mönster på rörelsen – någonting som saknas på sämre kvalitetsdetektorer.

Valet av detektor skall också bestämmas av det utrymme som det kontrollerar – ett beslut som skall baseras på utförande snarare än pris.

Speciellt innebär räckvidd och riktning en betydande skillnad för utförandet av systemet och att göra rätt val kan också minimera antalet detektorer som krävs för effektiv drift.

Korridorer är ett typexempel.
Folk vill ofta installera en basdetektor med en täckning på 360° i en korridor och fastän detta kommer att fungera i de flesta fall är det långt ifrån den bästa lösningen.
Genom att använda en radialdetektor med en räckvidd på åtta meter i varje riktning med en mer noggrann täckning och minskade också antalet detektorer som behövdes för att täcka utrymmet,

Faktum är att med rätt val av detektor kan många korridorer skötas helt tillräckligt med en enda detektor.

Även i utrymmen med öppna planlösningar finns det betydliga fördelar, från att kunna reglera belysningen i rummen till att svara på ändringar i närvaromönstret.

För att uträtta detta effektivt kan det vara nödvändigt att använda en rumsdetektor med mycket precisa justeringsmöjligheter eller en detektor med bred täckning som är avsmalnande nedåt för att förbättra den lokala känsligheten.
Bättre är att använda en rnärvarodetektor som upptäcker ”riktig närvaro” som IDW eller IDC kontorsdetektor.
IDW eller IDC kan detektera en person som sitter still vid sitt datorbord upp till tre meter bort från detektorn och promenerar upp till 18 meter bort i vilken riktning som helst inom 360°.

Om detektorerna har anslutits till ett existerande belysningssystem ska de oftast fungera på en fristående basis hellre än att bara sända signaler till ett belysningsövervakningssystem.

I dessa fall behöver detektorerna ha förmågan att leverera de önskade reglerfunktionerna själva, så en basdetektor som bara kopplar belysningen på och av kommer inte att passa in.

T.ex. för att erhålla maximala energibesparingar är det allmänt önskvärt att använda en integrerad rörelsedetektor och ljusgivare så att belysningen endast sätts på när omgivande ljusnivåer behöver ökas.

Det finns dock några installationer där koppling till ett totalt fastighetsautomations-system (BMS) fordras.
Genom att använda potentialfria detektorer kan BMS triggas av detektorn på ett av flera sätt men BMS är ansvarig för strömdriften.

Genom att använda intelligenta, lättinstallerade potentialfria detektorer sparar kunden kostnader för bättre anpassning till BMS, tack vare detektorns flexibilitet.
 


Rörelsedetektor infälld, rum - IDS

       

 

 

 

 

   

Datablad

 Rörelsedetektor  IDS c/w ljusdetektor

 

 

Perspektivvy

Rekommenderad monteringshöjd mellan
1 och 1,8 meter. 

 

 

 

 

 

Rörelsedetektor, rum - IDR

       

 

 

 

 

   

Datablad

 IDS c/w ljusdetektor

 Rörelsedetektor, tak - ICD

 
       

 

 

 

 

 

     


Flera rörelsedetektorer

I öppna ytor ex.vis kontorslandskap etc.

För bästa täckning med rörelsedetektorer skall det monteras 1 st var 5:e meter i flera riktningar.

 

Belysningsutrustningar ställs in för att styras i små zongrupper istället för individuellt vilket ger trevligare arbetsmiljö.

Belysningsutrustningar i korridorer styrs genom närvaro i andra utrymmen och stängs av när alla utrymmen är obemannade.

Miljön i byggnaden känns säkrare och tryggare när lyset i korridorerna är på.

Tidsfördröjningen efter den sist observerade rörelsen bestämmer när ljuset skall stängas av.

Ett justerbar fördröjningsalternativ gör så att användaren kan välja den lämpligaste fördröjningen för varje situation.

Ljus stängs av när tidsfördröjningen har förflutit.

 

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter