Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Rörelsedetektering

utskriftsvänlig sida

 

RÖRELSEDETEKTERING

 
   

Närvarostyrd ventilation och belysning

 

   

Belysningen och ventilationen står idag för cirka 40% av elanvändningen i offentliga och kommersiella lokaler.

Med modern belysningsteknik och ventilationsdrift kan elanvändningen i många fall halveras.

Hur mycket ljus som behövs beror på vad lokalen används till och vem som använder den.

Detta kan variera under dagen.

   

   

Har lokalen tillgång till dagsljus kan detta i många fall helt eller delvis ersätta den elektriska belysningen under vissa tider.

När ingen använder lokalen kan belysningen ofta släckas.

Billigast är att belysningen släcks manuellt, men det är inte alltid detta fungerar tillfredställande.

Man kan använda närvarostyrd belysning och ventilationsdrift med hjälp av rörelsedetektorer eller närvarodetektorer, som släcker och stoppar systemen.

Energiåtgången kan i många fall minskas med 20-80% genom närvaro- eller rörelsedetektering.

Närvaro- och rörelsedetektorer reagerar på förändringar i värmestrålningen och rörelse som uppkommer när någon vistas i ett rum. När rummet är det tomt släcks ljuset.

See Project Guide

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter