Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter> Närvarodetektering > Hotell

utskriftsvänlig sida

 

HOTELLRUM

 

Oden Energiövervakningssytem

En smart strategi för att öka rörelseresultatet i en hotellrörelse
Oden energiövervakningssystem för hotellrum är ett närvaroorienterat luftkonditionerings-system med värme/kyla-reglering.

Om man låter ett Oden reglera HVAC-funktionen kommer energiförbrukningen i hotellrum att minska betydligt.

Lägre energikonsumtion betyder lägre driftkostnad.

Genom att integrera närvarogivare tillsammans med MPC rumsregulator för värme/kyla, belysning, golvvärme via driftläge Hotell, vilken ändrar börvärden till nattbörvärden, kan Oden reglera HVAC/Belysningsfunktionen enligt närvarostatusen i hotellrummet.

När ett hotellrum är fysiskt upptaget tillåter systemet hotellgästen att manövrera och reglera regulatorn enligt personliga preferenser och tända belysningen vid inträde.

När rummet är bekräftat som tomt kommer Oden att bryta strömmatningen för belysningen reglera ned Ventilationen/Värmen till exempelvis minimumbörvärde eller nattbörvärde.

Oden erbjuder som standard att kunna styra och reglera Värme/Ventilation/Belysning/Golvvärme genom att koppla upp sig till överordnade system via Modbus nätverksanslutning till receptionen.

Modbus är ett enkelt stabilt och beprövat kommunikationssystem för industriella tillämpningar som t.ex. biltillverkningens löpande band.

MPC rumsregulator är en controller som har alla intelligenta funktioner inkl. driftsekvenser för fläkthastigheter upp till 3-steg, manuellt eller auto.

Oden är konkurrenskraftig prissatt med basfunktioner för kostnadseffektiv lösning.

 

VARFÖR ANVÄNDA Oden-system?

Minskade energiutgifter betyder ökad vinst
För hotellrörelsen är energin vanligtvis den nästa största utgiften i verksamheten efter personalkostnader.

Utan tvivel representerar HVAC/belysningssystem den största delen av den totala energikonsumtionen.

Varje dag betalar hotellen för den energi som inte används eller behövs av gästerna.

Med Oden regleras HVAC/belysningsfunktionen och ventilation, värme, belysning kommer inte att vara i drift i onödan.

Detta system kan verkligen hjälpa hotellinnehavaren att minska sina energiutgifter och samtidigt öka sin vinst.


 


Rumsregulator, MPC/MPR


 


Närvarodetektor - vägg, TOD 24


 


Närvarodetektor - vägg, IDW


 


Närvarodetektor - tak, IDC


 

 

Spara hotellrummens energikonsumtion av HVAC/Belysning med upp till 45 %
De flesta hotellrum är vanligtvis oanvända.

Outhyrda rum är alltid 100% tomma och uthyrda rum är till 65% tomma eftersom gästerna vanligtvis är ute på sightseeing, shopping, möten eller andra aktiviteter.

Hotellinnehavaren kommer att få en stor besparing om man låter Oden stänga av eller styra HVAC/Belysningsfunktionen i dessa tomma rum.

Genom att automatiskt återställa Ventilation/Värme/Belysning/Gplvvärme till mer energibesparande nivåer när rummet är tomt kan Oden minska i genomsnitt 30-45 % av energikonsumtionen i hotellrum.

Systemet kommer att betala tillbaka investeringen inom en relativt kort tid genom sin markanta besparing av energikostnaderna varje månad.

Ingen försämring av gästens komfort
Användningen av Oden kommer inte att störa gästerna eftersom det bara är i drift när rummen är tomma.

Gästerna kan fortfarande ha full kontroll på Värme/Ventilation/Belysning/Golvvärme när de befinner sig i rummet.

Med följande funktioner är gästernas komfort helt garanterad under tiden som de får smart energiövervakning.

En inre hög-låg temperaturomkopplare gör så hotelledningen kan sätta en energibevarande temperaturnivå för tomma rum.

Denna funktion förhindrar att tomma rum blir för varma eller för kalla vilket kräver mer tid och energi för nerkylning och uppvärmning.

Oden är konstruerat till att reglera HVAC/Belysningsfunktionen endast medan rummet är tomt.

När gästen är i rummet ger systemet honom eller henne total kontroll.

Oden är ett fristående styr- och reglersystem med möjlighet att anslutas till receptionen.

Med enkel installation och kabelanslutningar kan det reglera de utrustningar som i allmänhet används i ett hotellrum.

Applikationer
ODEN kan användas för att reglera nästan alla typer av Värme/Ventilation/ Belysning/Golvvärme som finns på dagens marknad.

Nedan visas några ideala placeringar av Oden:

 • Kommersiella Kontor

 • Bostäder

 • Sjukhus/Avdelningar, Salar

 • Skolor/Klassrum

 • Studenthem/Studios

 • Industribyggnader

 • Ämbetsverk

 • Motell/Hotell

 • Daghem

 • Konferensrum

Utmärkande Egenskaper

 • Minskar fastighetens energikonsumtion

 • Minskar utrustningens funktionsbelastning

 • Förlänger utrustningens livslängd

 • Minskar kostnaden för fastighetsövervakning

 • Åtnjuta komforten av automatisk reglering

Tekniska anvisningar
Oden närvarogivare utnyttjar infraröd mätteknik för att bekräfta närvarostatusen i lokaler.

Den infraröda energin som avges från den mänskliga kroppen kan inte tränga igenom solida material som väggar, avbalkningar, glas, trä, gardiner, metaller osv.

Se till så att detekteringszonen inte innehåller någon/några av ovanstående hinder.

Reflekterande material (speglar, tunna metallskivor, marmor, kakelplattor, osv.) kan reflektera den infraröda strålningen.

Detekteringens täckning kan ökas om väggen/golvet innehåller ovan nämnda material.


Nyckelkortsbrytare

 Zonställdon, FBV

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter