Order and logistics

 

    Updated: 10 May 2020
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Sitemap              Subscribe to News

 

Startpage > Products > Smoke Detection > Smoke Control Detector

printer-friendly page

 

SMOKE CONTROL DETECTOR

 

(Translation will follow)

Rökdetektor för framtida rökkontrollsystem
SCD Smoke Control Detector övervakar luftens rökinnehåll i ventilationsanläggningar och larmar vid rök samtidigt som den ger signaler till fläktar och spjäll.

SCD har inbyggt relä som aktiveras för indikering av dold detektor ovan undertak.

En reläfunktion finns för automatisk uppstart av skyddsmetod "fläktar i drift", när systemet är stillastående.

SCD har ytterligare en mycket viktig funktion nämligen att ge en bild av luftkanalernas nedsmutsning.

Ett optiskt system varnar för både rök och nedsmutsning.

Detektorn ansluts tll Smoke control system, DUC:ar alt. PLC samt operatörspaneler för överordnad övervakning och styrning

Framtida rökkontrollsystem
Röken och rökspridningen vid en brand skapar större och större skador.

Rökens innehåll av korrosiva gaser skadar både tekniska utrustningar inom byggnaden och även själva byggnadskonstruktionen.

Effektivare system för rökkontroll är kanske lösningen.

En modern byggnad har ofta ett mycket sofistikerat komfortventilationssystem som skall medverka till att innemiljön i byggnaden både är värmeekonomisk och trivsam.

Värmeekonomisk innebär att man tar till vara värmen i evakueringsluften, blandar den med viss del frisk luft och leder den in i byggnaden igen.

Vid en brand i en byggnad kan dessa ventilationssystem i sämsta fall bli en mycket god rökspridningsanläggning.

För att eliminera detta, finns i byggnormen regler som omtalar hur man skall skydda sig om rök kommer in i återluftssystemet.

Exempel på detta är att man monterar rökdetektorer före blandningskammaren och styr brandspjällen med dessa så att röken inte sprids utan ventileras ut.

SMOKE CONTROL
Lösningen på det hela är kanske i en framtid ett rökkontrollsystem.

Systemet måste kunna:

  • Detektera rök tidigt och säkert i ventilationssystemet

  • Styra ut röken ur byggnaden

  • Larma om att rök finns inom byggnaden

Den teknik som används för detta är att man använt en konventionell rumsrökdetektor som monteras utanför ventilationskanalerna och att man med insticksrör lett en del av röken ut ur trumman, genom detektorn och in i trumman igen.

Bilden överst visar en kanalrökdetektor som detekterar röken direkt i trumman.

 

 

       
   

 

 

 

     

 

E-mail: lars@fjellcom.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter