Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Rökdetektering > Smoke Control System

utskriftsvänlig sida

 

SMOKE CONTROL SYSTEM

 

 

INTEGRERING AV SMOKE CONTROL-LÖSNINGAR


SmokeNet representerar en ny generation av öppna samverkande styrsystem för brand/rökgasspjäll baserade på bus-teknologin Modbus.

   

HELTÄCKANDE KONTROLL I FLÄKTRUM -TYDLIG INDIVIDUELL DRIFTSTATUS

 


Brandspjällsmodul FSI


Rök – den tysta faran
Konsulter som sysslar med brandteknik har under en lång tid sett de skador och risker på människokroppen som förorsakas av rök som sprids i byggnader även om branden är begränsad till ett litet område.

Förebyggande brand/rökskydd kan spara människoliv och även hålla nere skador på fastigheter och ägodelar till ett absolut minimum.

Tekniska åtgärder för skydd mot brand/rök i gamla och nya fastigheter består av en mängd olika system och utrustningar som försiktigt måste integreras för att erhålla maximal säkerhet.

De motoriserade brand/rökgasspjällen som är anslutna till ett DUC/ Smoke Control-system utför en av de viktigaste uppgifterna.

Vid en nödsituation måste de stängas genast för att begränsa brand och rök och förhindra deras spridning genom kanalsystemen eller också måste de genast öppnas för att rök skall kunna styras ut genom kanalsystemet.

 Automatikskåp med DUC:ar


Nätverkstopologi


SmokeNet
"Att förebygga ger bästa skyddet"

Systemet har konstruerats med tanke på användaren och ger ett avancerat verktyg som förenklar installation och driftsättning av brand/rök spjällställdon och kringutrustning.

Det grafiska användargränssnittet (PZM) arbetar i ett Windows 98 eller NT system vilket gör det allmänt gångbart.

Systemet går att koppla till andra överordnade system men Modbus såsom DUC:ar/PLC, DHC, OPC, CITECT, Fix Niagara, eller webbaserat via Ethernet Gateway, TCP, Modbus TC.

Dess uppbyggda system för med sig nya vinster såsom minskad driftsättningstid, minskad utbildningstid och obegränsad expansion.Styra ut röken

 


Rök är den viktigaste orsaken till dödsfall och skador på egendom. Det är därför viktigt att:

  • isolera brandområden

  • minska spridningen av brand och rök

  • hålla flykt- och brandsläckningsvägar öppna

  • skapa rätt lufttryck genom att integrera hanteringen av spjäll och frånluftsfläktar.


Operatörspanel
PZM tillsammans med tredje parts visuella gränssnitt och mjukvara levereras förinstallerade om så önskas.

SmokeNet-systemet tillgodoser behovet av obegränsad expansion.

PZM arbetar i ett Windows program och har hjälpfunktioner tillgängligt vilket gör den extremt användarvänligt.

Full diagnostik kan garanteras från PZM som ger ett robust och pålitligt system.

Det finns även några fjärrstyrda tillval tillgängliga.

Två-tråds kablaget minskar kostnaden betydligt jämfört med konventionella system.

Digitala ingångar och reläutgångar kan placeras var som helst på nätverket via fieldbusmodulen FSI.

Dessutom kan PZM förbindas med andra styrsystem i fastigheten och alla andra enheter som har bus-topologi Modbus.

 


FSI
Brand- / Brandgas styrenheten används med SmokeNet-systemet eller i ett mindre system.

FSI kan styra de flesta ställdon för brand/rökgasspjäll, som kan övervaka oberoende spjäll med inbyggda lägeskontakter.

Enheten ger korrekt funktion.

Om det uppstår ett problem indikerar den ett fel och ger ett larm via PZM i händelse av lokalt strömavbrott.Tidig Upptäckt/Rätt Åtgärd medför att brandtillbudet kan begränsas till en mycket liten skada

Branden blir då:

en HAPPY FIRE, där man värderar den ekonomiska vinsten av TURÅ

 

E-mail: lars@fjellcom.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter