Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Rökdetektering > OVK-detektor

utskriftsvänlig sida

 

OVK-DETEKTOR

 

OVK-detektor – larmar för rengöring

Kanaldetektorn OVK klarar att detektera smuts och damm med automatiskt renslarm i den svåra miljön som finns i en ventilationskanal.

OVK är en optisk fördunklingsdetektor som fungerar inne i ventilationskanalen.

Sensordelen täcker i största möjliga utsträckning hela kanalen.

En ljusstråle sänds ut från en sändare till en mottagare. Om smuts kommer in i kanalen fördunklas ljusstrålen och larm utgår.

Eftersom nedsmutsningen ofta sker mycket långsamt i förhållande till fördunklingen mäts smutsen varannan timma.

Nedsmutsningen mäter alltså den mottagna ljuseffekten och jämför den med värdet två timmar tillbaka.

Om den mottagna effekten gått ned höjer detektorn automatiskt den utgående ljuseffekten så mycket att den mottagna effekten alltid ligger kvar på en larmnivå.

Den utgående ljuseffekten kan höjas kontinuerligt och under hela kompensations-förloppet kan man avläsa nedsmutsnings-graden som detektorn befinner sig i.

När smutsnivå nått steg 7V utgår servicelarm(detektor rengöres) för kontrollåtgärd av ventilationskanaler och vid 9,5V utgår renslarm. Då skall detektorn och ventilationssystemet rengöras .

OVK-detektorn kan regöras av den ordinarie driftspersonalen utan större förkunskaper.

OVK-detektorn är konstruerad för att kunna anslutas till alla i marknaden förekommande larm-, styr och reglersystem, både digitala och analoga.

 

 

       
   

 

 

Prislista

Datablad

 

 

   

E-mail: ewert@automatikprodukter.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)708885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter