Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Temperatur > Standard

utskriftsvänlig sida

 

TEMPERATUR - STANDARD, UTOMHUS

Utomhus (Passiv)
Utegivaren OTS avkänner utetemperaturen och i viss mån även solstrålning, ytterväggens temperatur och vind.

Används i samband med väderstyrd fram-ledningstemperaturreglering eller som mätgivare i optimeringssammanhang.

Det rekommenderas att ej utsätta givaren för morognsol.

Monteras helst på nord- eller nordvästväggen

För optimering monteras givaren på fastighetens kallaste vägg (normalt norrsidan)

Monteras minst 2,5 meter över marknivå och mitten av fastigheten.

     

OTS

 

 

 

 

 

 

Datablad

   

Utomhus (Aktiv)
Utegivaren känner av utetemperaturen och i viss mån solstrålning, ytterväggens temperatur och vind.

Används som:

  • Mätgivare i väderstyrd framledningstemperaturreglering

  • Mätgivare för optimering

    Den är avsedd för utomhusinstallationer och inomhusområden där robustare design behövs, t.ex. simhallar eller lagerlokaler.

   

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter