Order och leveranser

 

 Uppdaterad: 3 Okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Temperatur > Standard

utskriftsvänlig sida

 

TEMPERATUR - STANDARD, ANLIGGNING

Anliggning
TTS anliggningsgivare för mätning av vatten-temperaturen i rörledningar.

Applikation

  • Reglering och begränsning av framledningstemperaturen.
    Monteras omedelbart efter pumpen om den monterats i framledningen 1,5 ...2m efter blandningsventilen om pumpen monterats i returledningen.

  • Begränsning av returtemperaturen
    På det ställe i returledningen där rätt mättemperatur kan avkännas.
    Det förbiströmmande vattnet bör vara väl blandat.
     

 

       

 

 

 

 

 

   

 

Anliggningstemperaturgivare
PTS anliggningstemperaturgivare används för temperaturmätning, begränsning reglering genom att avkänna vätsketemperatur i rörledningen inom området -35...+105° C (PVC-ledning eller -35...180° C (teflonledning).

Givaren kan kombineras med många olika fabrikat av regulatorer och DUC:ar.

3- eller 4-ledarkoppling på begäran.

 

       

 

 

 

 

 

   

 

Temperaturtransmitter för anliggning
TTR och TTT är en elektroniska temperaturtransmitter för röranliggning som omvandlar den uppmätta temperaturen till en utgångssignal på 4-20mA loop-matad.

TTR-givaren och förstärkaren är inkapslade i separata enheter för att skydda elektroniken från alltför hög värme.

En 2m lång ledning ansluter de två enheterna. (TTR)

Finns även med displayfunktion för avläsning av aktuellt mätvärde (3-ledare).

Motsvarande med 0-10Vdc signal i treledare-utförande.

P+100B elements noggrannhet användes.

 

TTR display

TTT-display

       

 

 

 

 

 

   

 


Fönstergivare
WTS används för att mäta fönstrets yttemperatur i rum med höga temperaturer
och jämförelsevis hög relativ fuktighet (t.ex.inomhusbassänger) för att förhindra kondensation på ytor som t.ex. fönster.

Fönstrets yttemperatur mäts med ett mät-element, finns i olika typer, vilket är inbyggt i givarens aluminiumplatta.

Innan daggpunktstemperatur nås, används givaren för att förskjuta rumsbörvärdet för fukt nedåt.

 
       

 

 

 

 

 

   

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter