Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019


 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta            Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Ventiler & Ställdon > Ventilberäkning >

utskriftsvänlig sida

 

   
   

Ventilauktoritet

 

Vad är ventilauktoritet?
För att en styrventil skall kunna fungera tillfredsställande bör tryckfallet över styrventilen vara minst lika stort som tryckfallet i kretsen som den reglerar (flödesvariabla sträckan).

Ventilauktoriteten anger hur mycket styrventilens eget tryckfall är i förhållande till det tryckfall den reglerar i procent.

Detta bör vara minst 50%.

Beräkning enligt formeln nedan.

∆Psv/(∆Psv + P) > 50%

∆Psv = Differentialtryck styrventil (kPa)
P = Differntialtryck flödesvariabla sträckan (kPa)

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter