Order and logistics

 

 Updated: 13 Nov 2018
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Sitemap              Subscribe to News

 

Startpage > Products > Valves & Actuators > Valve Calculation > Valve Authority

printer-friendly page

 

   
   

Valve Authority

 

What is Valve Authority?
För att en styrventil skall kunna fungera tillfredsställande bör tryckfallet över styrventilen vara minst lika stort som tryckfallet i kretsen som den reglerar (flödesvariabla sträckan).

Ventilauktoriteten anger hur mycket styrventilens eget tryckfall är i förhållande till det tryckfall den reglerar i procent.

Detta bör vara minst 50%.

Beräkning enligt formeln nedan.

∆Psv/(∆Psv + P) > 50%

∆Psv = Differentialtryck styrventil (kPa)
P = Differntialtryck flödesvariabla sträckan (kPa)

 

E-mail: ewert@automatikprodukter.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)708885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter