Order and logistics

 

 Updated: 10 May 2020
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Sitemap              Subscribe to News

 

Startpage > Products > Valves & Actuators > Valve Calculation

printer-friendly page

 

   
   

Valve Calculation

Open or download the Excel spreadsheet for valve calculation. (The page opens in a new window.)
The picture below shows parameters (yellow cells) that can be changed.

 

 
 

Data för överslagsberäkningar

När VVS-system skall dimensioneras råder det ofta en osäkerhet vilken storlek på t.ex. tryckfall olika komponenter har.
För överslagsberäkningar kan följande uppgifter användas.
Vid noggrann beräkning är det nödvändigt att kontrollera hos fabrikanterna.

Följande data är exempel på vanligt förekommande tryckfall

∆pp = Tryckfall på VVX primärsida
∆ps = Tryckfall på VVX sekundärsida

 

Vattenvärmare (tappvatten)

∆pp = 2 - 7 kPa max 20 kPa
∆ps = 10 - 30 kPa max 50 kPa

Värmeväxlare (radiatornät)
Värmeväxlare (radiatornät)
Värmeväxlare (radiatornät)

∆pp = 20 kPa max
∆ps = 15 kPa max

   

Radiatorer utan rad. ventil

∆p = 0,5 kPa
   

Lågflödessystem

∆p = 10 kPa
   

Konvektorer

∆p = 0,5 - 2 kPa
   

Fan coils

∆p = 0,5 - 2 kPa
   

Värme-/kylbatteri

∆p = 0,5 - 2 kPa
   

Pannor, villor
Pannor, flerfamiljshus

∆p = 1 - 5 kPa
∆p = 0,5 - 10 kPa
   

Vattenmätare, fjärrvärme

∆pp 15 kPa
   

Filter

∆p 15 kPa
   

Rörmotstånd, kopparrör
Rörmotstånd, stålrör
Rörmotstånd, totalt i UC*

∆p 0,2 kPa/m (υ ≈ 0,3 m/s
∆p 0,4 kPa/m (υ ≈ 1 m/s)
∆p 10 kPa
   

* Fjärrvärmecentral

 

E-mail: lars@fjellcom.se     

Phone: +46(0)31-287202

Mobile: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter