Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019


 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta            Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Ventiler & ställdon > Ventilberäkning >

utskriftsvänlig sida

 

 

 

Ventildimensionering

=  Rörnät som påverkas av ventilens variabla flöde

För att få igenom flödet 5 m3/h genom vattenvärmarens primärsida skall tryckfallet vara 10 kPa. Tillgängligt tryckfall 100 kPa.
Beräkna ventilens Kυ-värde och β.

Lösning:
Pυ = 100 - 10 = 90 kPa (0,9 bar)

Kυ = q /√∆p = 5/√0,9 = 5,27

Kυ = 5,27
(+40% =7,38; -20% = 4,2)

 

Ventilauktoritet β
Kυ = 6,3
∆pυ = (5/6,3)2 = 0,63

β = 63/100 = 0,63 (bra β > 0,5) 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter