Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Väderstation > DeLuxe

utskriftsvänlig sida

 

VÄDERSTATION - DE LUXE

 

HD52.3D
2-AXLARS ULTRALJUDSANEMOMETRAR

 • Vindhastighet och riktning, UV Cartesankomponenter för vindhastighet,

 • Relativ fuktighet och temperatur (tillvalskod '17'),

 • Solstrålning (tillvalskod 'P'),

 • Barometertryck (tillvals kod '4').

Samtliga modeller är utrustade med kompass.

RS232, RS485, RS422 och SDI-12 seriella gränssnitt finns med NMEA, MODBUS-RTU och SDI-12 kommunikationsprotokoll.

Alla versioner har två analoga utgångar, både för vindhastighet och för riktning,  konfigurerbara från fabrik bland 4 - 20mA (standard), 0 - 1V, 0 - 5V, 0 - 10V, (måste specificeras vid beställning).

Som tillval, (ACCREDIA) ILAC-MRA spårbar fabrikskalibrering.

Fördelar:

 • Inga rörliga delar minimerar underhållet;

 • Hög känslighet för att detektera mycket låga hastigheter, som inte är detekterbara med traditionella metoder

 • Instrumentets låga strömförbrukning möjliggör installation på avlägsna platser, med ström från solpanelen och batteriet

 • Värmealternativet 'R' förhindrar att snö och is bildas, vilket möjliggör noggranna mätningar under alla miljöförhållanden;

 • Snabb och enkel installation (på stång 40 mm diameter, monteringssats HD2004.20 som tillval), inriktningen underlättas av inbyggd kompass

 • De tillgängliga mätalternativen finns i ett enda, kompakt och lätt instrument. Viktigaste och mest intressanta variablerna i väderstationer;

 • MODBUS_RTU-utgången tillåter nätverksanslutning

Typiska applikationer:

 • Väderstationer

 • Miljöövervakning

 • Jordbruk

 • Idrottsanläggningar

 • Marina- och hamnapplikationer

 • Flygplatser

 • HVAC

 • Byggnad

 • Förnybar energi

 • Fastighetsautomation

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

Software Manual

Datablad

 

HD 52.3D
Vidhastighet och vindriktning.

HD 52.3D4
Vidhastighet , vindriktning och barometertryck.

HD 52.3DP
Vidhastighet , vindriktning och solstrålning

HD 52.3DP4
Vidhastighet , vindriktning, solstrålning och barometertryck.

   

HD 52.3D17
Vidhastighet , vindriktning, temperatur och relativ fuktighet.

HD 52.3D147
Vidhastighet , vindriktning, temperatur, relativ fuktighet och barometertryck

HD 52.3DP17
Vidhastighet, vindriktning, solstrålning, temperatur och relativ fuktighet.

HD52.3DP147
Vidhastighet , vindriktning, solstrålning, temperatur, relativ fuktighet och barometertryck


HD 32MT.1
METEO DATALOGG

HD32MT.1 är en datalog som kan mäta och logga de värden som uppmätts av en serie sensorer anslutna till dess ingångar.

Dataloggern är helt programmerbar av användaren och är därför mycket mångsidig.

Den medföljande mjukvaran "HD32MTLogger", som levereras tillsammans med dataloggern, möjliggör enkel och intuitiv programmering med hjälp grafiska gränssnitt, och utan behov av att lära sig något programmeringsspråk, vilket minimerar den tid som behövs för att driftsätta systemet.

De värden som registrerats av dataloggern kan överföras till en PC med hjälp av programvaran "HD32MTLogger". Dataloggern kan konfigureras för att memorera det ögonblickliga värdet, minimivärdet, maximivärdet, medelvärdet och standardavvikelsen för mätningarna.

För mätningar som kräver räkning av pulser, kan de totala räknade pulserna lagras. Olika områden / inspelningsintervall kan programmeras för varje ingång. Varje inspelning inkluderar datum och tid.

Dataloggern har ett internt "flashminne" arrangerat i cirkulärt läge: när minnet är fullt skriver nyare data över de äldre.

Antalet lagringsbara mätningar beror på antalet sensorer som används, på typ av mätning som ska lagras och på det faktum att alla sensorer kan erfordras samtidigt eller vid olika tidpunkter.

Med åtta sensorer samtidigt, kan t.ex. 100.000 poster lagras, var och en bestående av åtta momentana mätningar.

Data kan också lagras direkt in på ett flyttbart minneskort av SD-typ med en kapacitet på 4 GB. Användningen av ett minneskort utvidgar instrumentets minneskapacitet, så att inte data förloras när minnet är fullt.

Tre dataloggsversioner finns tillgängliga, för kommunikation med PC

 • Grundversion: kommunikationen med datorn för överföring eller programmering som görs via kabelanslutning.

 • Version med tillval för radio-modem: förutom den direkta kabelanslutningen till datorn, kan man överföra data och program från VHF-radio med valfria externa radiomodem.

 • Version med tillval för TCP/IP: dataöverföring och programmering kan göras via TCP / IP via extern Ethernet seriell server.

Alla versioner kan utrustas med en valfri GSM-modul som ansluts externt till instrumentet, genom vilket man kan skicka larm-sms till mobiltelefoner och skicka inspelade data via e-post eller till en FTP-adress.

Dataloggern kan anslutas till de vanligaste sensorerna som används inom industri- och miljöområdet, med både analog och digital utgång.

Typiska sensorer som kan anslutas till instrumentet är:

 • sensorer med analog spänningsutgång, både unipolär och bipolär;

 • givare med analog strömutgång
  (0 ... 20mA, 4 ... 20mA);

 • typ K, J, T, N, R, S, B, E termoelementstemperaturgivare; med automatisk kall förbindelsepunkt

 • kompensation genom att använda en temperatursensor internt till datalogg;

 • Pt100 / Pt1000 och NTC temperaturgivare; anemometer)

 • sensorer med digital utgång (TTL-nivåer), eller analog (periodisk), för att räkna mätningar, frekvens och period (t.ex. sensorer för markvatteninnehåll)

 • Motstånd och potentiometrar för att mäta resistans och spänningsförhållande (t.ex. vindmätare)

 • magnetiska sensorer med reed-kontakt (t.ex. öppen dörr)

 • solstrålningssensorer (pyranometrar, albedometrar, netto-radiometrar, luxmätare, pyreometrar, varaktighet av bestrålning)

 • sensorer med öppen/stängd (on/off) kontaktutgång (t.ex. regnmätare, koppvindmätare);

 • sensorer med RS485 utgång och MODBUS-RTU-protokoll;

 • HD2003 och HD52.3D serien anemometrar.

Beräknade kvantiteter:

 • Daggpunkt, värmeindex, köldeffekt, ångtrycksmättnad

 • Anpassade matematiska formler tillämpas på de uppmätta kvantiteterna, med aritmetiska operatorer, logiska, matematiska och trigonometriska funktioner, styrfunktioner (IF ... THEN)

 • Referensevapotranspiration ETo med FAO Penman-Monteith metoden.

  Det finns potentialfria larmutgångar och digitala larmutgångar. Utgångarna aktiveras om de värden som uppmätts av sensorer anslutna till dataloggar överskrider de programmerade nivåerna.

  Dataloggern kan lagra och rapportera feltillstånd som orsakas av fel på anslutna sensorer, hårdvara eller datalogg under datainsamling och lagring. Larmutgångarna kan också programmeras att upptäcka sådana fel.

  Dataloggern är särskilt lämpligt för användning i väderstationer, för upptäckt och överföring av klimatvariabler.

  AP tillverkar ett brett sortiment sensorer avsedda för att mäta miljövariabler som kan anslutas till dataloggar, inklusive sensorer för mätning av temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vindhastighet, solinstrålning, mängden nederbörd, etc.

  Dataloggern kan levereras med ett förinstallerat program av mätvärden och lagringar, allt enligt kundens specifikationer, för att kunna vara i drift direkt efter installation av systemet.

  Programmet installeras direkt för att möta de nödvändiga specifikationerna vid beställning. Vissa funktioner i dataloggern är lösenordsskyddade (klockinställning, användarkod, skicka program, GSM-inställning). Vid behov kan lösenordet skrivas in av användaren vid tidpunkten för anslutningen.

  Strömförsörjning 12-30 VDC. Systemet kan även drivas av en solpanel och reservbatteri med tillräcklig kapacitet, vilket möjliggör installation på avlägsna platser utan el.

  Ett internt litiumbatteri behåller datum och tid för instrumentet om extern ström saknas. Dataloggern kan ge ström till alla sensorer som är anslutna vid sina terminaler.

  Den kan signalera och lagra när matningsspänningen är under en programmerbar nivå och gå i standby-läge för låg strömförbrukning. I det här läget avbryter dataloggern strömförsörjningen till alla sensorer och avbryter datainsamling / loggningar, tills matningsspänningen återgår åtminstone till minimigränsen.

HD 32MT.1
METEO DATA LOGGER

 
     

 

 

Under bearbetning

Under bearbetning

 

Mjukvara Manual

Datablad

 

Anslutning till display

Anslutning via VHF Radio-modem

 

Kommunikation via LAN
med TCP/IP-protokoll

 

Kommunikation via GSM-nätverk


Anslutning av sensorer
Dataloggern är utformad för anslutning av ett stort antal olika sensorer, med både analog och digital utsignal, som används i många applikationer. För att bara visa några exempel, illustreras anslutningarna till vissa vanligt förekommande enheter.

Transmittrar med 2-ledarutgång

Transmittrar med spänningsutgång

2-ledare, resistiva sensorer

4-ledare, resistiva sensorer (Pt100/Pt1000)

3-ledare potentiometriska sensorer

Thermocouples/sensorer med mV-utgång

Sensorer med kontaktfrekvensutgång

AP anemometrar
Sensorer med RS485 Modbus-RTU-utgång

Sensorer med digital frekvensutgång

Insamling av logiska tillstånd


Barometermätningar

WBP analoga barometrar är utformade både för noggrann barometermätning i rumstemperatur och för allmänna lufttrycksmätningar över ett stort temperaturområde.

Sortimentet innehåller analoga barometrar.

Den utmärkta långtidsstabiliteten i barometern minimerar och tar bort behovet att göra omkalibreringar ute påanläggningar i många applikationsfall.

De kompakta WBP barometern är idealisk för dataloggning applikationer på grund av sin låga energiförbrukning, ställbar extern On / Off-reglering, med olika utgångssignaler och tre eller fyrtrådsanslutning. 

       
     

WBP

 

 

 

 

   

Datablad

WBP barometer använder en kiselbaserad kapacitiv absolut trycksensor för barometriska lufttrycksmätningar.

Sensorn kombinerar enastående elastistiska egenskaper med mekanisk stabilitet.

Automatikprodukter har med denna noggranna barometergivare inrymt den i en IP65 kapsling komplett med GORETEX ® andningsrör för att bli en allround sensor.


Regndetektor WRD 01

Fuktgivaren WRD01 är känslig nog för att upptäcka förekomsten av dagg eller regn, den kan upptäcka en liten vattendroppe som endast är 1mm i diametern.

Den enkla loggningsbara utgången gör så förekomsten av fukt på ytor kan registreras - en viktig faktor när man skall beräkna eventuella sjukdomar i anläggningar.

 

     

WRD01

 

 

 

 

   

Datasheet


Regndetektor 230Vac WRD 230

Applikation
Sensorn känner av nederbörd som regn eller snö inom några sekunder och ger en styrning med hjälp av en potentialfri reläkontakt.

Denna kontaktfunktion kan överföras till exempelvis ventilation eller solskyyd i automatiserade växthus.

Känslighetsinställning behövs inte.

WRD 230 upptäcker även lätt duggregn, utan att ge falsklarm i händelse av lätt dagg.

     

WRD 230

 

 

 

 

   

Datasheet

       

 
Sensitivity settings are not required. It detects even light drizzle, without giving a false rain signal in case of light dew.

Funktionsbeskrivning
Om gränsvärdet överskrids ger detektorn larm omedelbart.

Den integrerade uppvärmningfunktionen aktiveras samtidigt.

Automatisk återställning är fördröjd och aktiveras när sensorns yta har torkat (när larmnivå understiger gränsvärdet plus hysteres).

Den är inställd på ungefär 5 minuter.

Under fördröjningen av återställningsperioden tills "regn" är rapporterat på nytt, värmefunktionen växlar ner till 25% av sin fulla effekt.

Denna uppvärmningsfunktion förhindrar falskalarm på grund av dimma eller dagg, till exempel.
Regndetektorn levereras med konsol för mastmontering


Regnmätare

Regnmätare används för att mäta kvantiteter av nederbörd.
Den uppvärmda versionen kan användas för detektion av regn och snö.


Regnvatten samlas i en tratt och kopplas till en tippningsfunktion.

När en viss mängd regnvatten (högst 0,2 mm) har gått in i den trippar tippningsfunktionen, omvandlar nederbördskvantitet till en digital signal med hjälp av en tungrelä.

Reläkontakten påverkas av regnkvantiteten och är normalt stängd och öppnas vid en puls för en period på 260 ms.

När du registrerar 100% regn kvantitet, trippar funktionen 5 ... 6 gånger per minut, vilket motsvarar 1 ... 1,2 l / m² regn (60 ... 72 l / m² regn per timme).

Större regnkvantiteter inte beaktas.

 

IPSO Blixtdetektor
IPSO är en detektor av elektriska atmosfäriska urladdningar (blixtar) som bygger på uppgifter om de elektromagnetiska fält som produceras av blixtnedslag och som inträffar inom en radie av 30 km.

IPSO har en lätt antenn, som måste installeras utomhus och anslutas till en kontrollmodul som registrerar blixtnedslag. Här kan man också programmera larm och kontrollera batterierladdning.
 


 


APSonic

APSonic är ett ultraljudsalternativ till konventionella vindsensorer med propeller och riktningsvisare.

APSonic kombinerar både vindhastighet och vindriktningsinformation till en seriell (eller två analoga utgångar), som sänds tillsammans med en statuskod för instrument.

APSonic ger korrekta resultat i alla väder.

Fördelarna med APSonic:

 • Startar vid låg hastighet

 • Rostfri, UV-beständigt material

 • Ingen kalibrering krävs

 • Robust konstruktion

 • 0 .. 359 ° drift (inga döda band)

 • Vindhastighet och riktning från en enda enhet

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter