Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Produkter > Väderstation > Standard

utskriftsvänlig sida

 

VÄDERSTATION - STANDARD

 

Digitala Vindsensorer

AP presenterar den nya digitala vind sensorer WAS-serien och WDS-serien.

WDS vindriktningsgivare och WAS vindhastighetsmätare är lätta instrument för analog mätning av vindhastighet och vindriktning.

Sensorerna använder en traditionell mätningsprincip och drar nytta av digitaltekniken: en perfekt kombination av traditionella och moderna begrepp.

 
 
     

WAS/WDS

     

     

Prislista

   

Använder RS232 eller RS485 kommunikation eller (mA alt V), som är programmerbara.

Finns även med två programmerbara öppna kollektorutgångar för mätning.

Vindhastighet och -riktning mäts kontaktfritt genom att använda Hall effekt.

Vindriktning mäts utan död vinkel och en upplösning bättre än 1 °.

Vindhastigheten kan mätas upp till 30 m/s och högre, med en upplösning bättre än 0,1 m/s.

Den nya vindsensorer är av hög kvalitet och levereras med RVS monteringsmaterial.

   

Strömförbrukningen har högst 40mA till 5mA beroende på analog utgång, strömförsörjning 12 ... 30 Vdc.

WAD & WDS-serien
Båda dessa sensorer är idealiska för jordbruks, meteorologi, växthusautomation, fastighetsautomation, etc.

WAD vindriktningsgivare
Med denna låga vikt, lång livslängd vind vinghjulsmekanism den vindriktning mäts under hela 360 ° med en upplösning av 0,3° utan döda vinkeln! Vinkeln mäts kontakt fri att använda Hall effekt.

Använder RS232 eller RS485 kommunikation jämförbart (mA eller V) resultat är konfigurerbara.

 


WAD vindhastighetsgivare
Med 3 st mätkoppar kan vindhastigheten mätas upp till 30 m/s och högre.

Tröskeln hastigheten 0,75 m/s.
Den analoga signaler kan skalas in för att täcka eventuellt mätområde mellan 0 och 60m/s.


Solstrålningsskydd
Solstrålningsskydden används för installationer utomhus för att skydda fukt-
och temperaturgivare från regn och solinstrålning vilket garanterar
pålitliga mätdata.

De finns tillgängliga för vertikala master, horisontella rör eller platta ytor, såsom väggar.

Skydden är lätta att installera, underhållsfria och finns att köpa separata som ett extra tillbehör till temperatur och/eller fuktgivare.

Kan integreras med fastighetsautomations-system och en mängd olika väderstations- och observationssystem.

 

WSS

 

WSS

 

 

Datablad

Press Release

Prislista

   

Regnmätare
Kraftfulla givare av hög kvalitet för fastighets-automation, forsknings- och agro-meteorologiska applikationer.

Regnmätarna från AP erbjuder utomordentligt utförande och är robusta och lättskötta instrument.

De är baserade på den mycket etablerade mätprincipen "tippande vågskålsmätare" (tipping bucket) och som tillval finns värmeslinga för användning i snö och markplan och versioner för mastmontering.

 

WRG 100 har en innovativ aerodynamisk konstruktion för att minska luftflödet som kan påverka trattens regninsamlande.

   

WRG 100

WRG 100

   

   

Datablad

Manual


WRG har en kompakt konstruktion och monteras i markplan på en basplatta, eller placeras på en mast för att ingå som en del av en väderstation.


Vindhastighet
WS.-sortimentet mäter noggrant vindhastighet och riktning (endast WSD) och ger utgångssignaler som är kompatibla med de flesta övervakningssystem.
 

Avsedda för applikationer där externa väderförhållanden påverkar fastighetens reglerstrategi, såsom automatisk stängning av fönster vid starka vindförhållanden.

Monteringsarm och U-bultar för mast-montering är inkluderat.

       
  WS WS WSDM&WSM
 
 

Manual

Datablad

Prislista

       
       
       
       
       

Funktioner

 • Vindhastighet ±2% noggrannhet

 • Små kupor med liten massa för snabbt stegsvar

 • Magnetiskt kvicksilverfuktade reed-relän för studsfri reläutgång.

 • Dynamiskt balanserad vindflöjel med tre stycken kupor

 • 0-1 kohm utgång för mätning av vindriktningen

 • Testad i vindtunnel


Barometer

Högpresterande digital barometer

Digital Barometer BPA / BPS är en ny generation barometer konstruerade för ett brett spektrum av avancerade mätningar i atmosfärstryck

BPA / BPS utmärkande egenskaper är extremt hög precision.

Den piezoresistiva sensorn ger mycket stabil och noggrann mätning av lufttrycket och försäkrar utmärkt repeterbarhet

Barometern är redo att användas omedelbart, eftersom den är farbikskalibrerad.

Slutanvändarna får en stabil och pålitlig tryckavläsning hela tiden.

Den mijlöanppassade stryktåliga modellen av BPA / BPS är temperaturkompenserad för förändringar i temperatur från -40C till
+60 C.

Barometern, som har olika valbara analoga utsignaler med snabbt och dynamiskt svar samt visat stabilitet, är idealisk för utemiljön som normalt återfinns i applikationer med automatiserade väderstationstationer.

Den BPA / BPS kan också användas inom flyget, professionell meteorologi, och i krävande industriella mätning av trycket.
 

 

 
 

BPD
BPA

BPA

 
 

 

Datablad, eng

Prislista

Press Release


SEV solljusgivare är en mångsidig solstrålnings-givare.

Den använder en rad fotodiodrar med ett unikt datorframställt skuggmönster för att mäta infallande solstrålning.

Biblioteket i Halmstad

 

En mikroprocessor beräknar de totala och indirekta komponenterna av strålningen och bestämmer solljusnivån.

 • Mäter global (total) och indirekt strålning

 • Mäter solljustiden

 • Inga rörliga delar, inga skuggringar och ingen motordrift

 • Utgångar 0-10 Vdc eller 4-20 mA

 • Konstruerad för att mäta watt/m2

 

       
     

SEV

     
     

Datablad

       
       
   

   

Pressrelease

Energidekl.

       

Solljustiden
SEV mäter solljustimmar indirekt genom att använda en enkel ekvation baserad på både den totala PAR-strålningen och förhållandet mellan total och direkt PAR.

Solljusalgoritmen stämmer nära överens med World Met Office tröskelvärde på 120 W/m2 i ljusstrålen för solljusvaraktighet.

SEV behöver inte justeras eller återställas för att avläsa solen - en klar fördel framför enheter med skuggringar.

Det finns inga komplexa elektromekaniska monteringar och inget bränt pappersspår att tyda.

 

Applikationer

Solmarkisstyrning
Moderna fastigheter som har stora ytor av glas och komplexa fastighetsautomationssystem.

Den ursprungliga designen innefattar solavskärmande styrning som i detta fall startar med energidetektorn placerad i hustakets väderstation (ej synlig på bilden).

Obekväma bländningar vid låga vinklar vid solens upp- och nedgång tas när så är lämpligt bort på relevant sida av fastigheten.

Mitt på dagen reduceras direkt solvärme på glaset genom automatisk skärmning av de berörda platserna.


Utomhusmonterad fukt- och temperaturgivare

Beskrivning
HTO Utomhusmonterade fukt och temperaturgivare erbjuder den senaste tekniken för hög noggrannhet fuktmätning.

Enheter kan beställas med ett tillval av olika resistiva temperaturgivare (vilken typ av temperatur element måste anges vid beställningen).

HTO finns även med extra utgångar för entalpi och daggpunkt.

Icke-standard temperaturområde intervall kan anges vid beställning.

 


HTO

 
   

HTO

 
   

   

Datablad

Prislista

Egenskaper

 • Hög stabilitet och tillförlitlighet

 • Två kopplingsmöjligheter för enkel anslutning

 • Ingen förlust av noggrannhet upp till 100% RH

 • Inbyggd krets diagnostik


Blixtdetektor

Pixy är en detektor för att tidigt upptäcka åska och skydda sig mot blixtnedslag upptäckt.

Pixy upptäcker åska inom en cirka 15 km radie, som gör det möjligt att upptäcka kommande stormar och aktivvering av skydds- och larmsystem.

Den är idealisk för att skydda känsliga anläggningar mot blixten och aktiviteter, allt från sportanläggningar till flygplatser och högteknologisk tillverkning.

Pixy är utformad för att detektera automatiskt varningar, och stänga av elektrisk spänningsmatning för känsliga anläggningar som elektroniska utrustningar, eller fnågon annan IT-eller tillverkningsprocess som är särskilt känsliga för strömavbrott


APak Kompakt Väderstation

APak kombinerar väsentliga mätningar av väderparametrar i ett enda instrument.

Detta instrument som mäter vindhastighet och riktning med hjälp av beprövade APSonic två-axel teknik, temperatur och fuktighet med hjälp av standardgivare, ger ett kostnadseffektivt alternativ för väderstationer.

Lätt att installera på en mast. Analoga utgångar finns.

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter