Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SensiNet System - Applikationer

   

SensiNet Rack Sentry - dataövervakningscentral för temperatur och luftfuktighet

   

Rack Sentry-systemet är särskilt utformat för driften i datacentraler och tillhandahåller nödvändiga verktyg för att optimera kylning till lägsta totalkostnad i branschen.

Rack Sentry-sortimentet har integrerade temperatur- och fuktighetsgivare för enstaka punktmätningar och en unik trepunktsgivare som är konfigurerad för att tillhandahålla låg, mellan och högpunktsmätningar i enlighet med de senaste ASHRAE-riktlinjerna.

Dessa givare används utan dyrbara ledningar.

   

Driften av dagens datacenter är en tvärvetenskaplig satsning som kräver balans mellan kontrollen av operativa kostnader och tillförlitlighet.

Systemoperatörer är under press att minska kylkostnaderna och öka effektiviteten medan IT-chefer som arbetar med förebyggande av katastrofer måste säkerställa tillförlitlighet och tillgänglighet.

Luftkonditioneringsanläggningar i datorrum måste uppfylla de krav som ställs på dem genom ökad serverrackstäthet och vara dimensionerade för att kunna hantera kapacitetsutbyggnad allt eftersom världens krav på datamängder ökar.
 

Systemoperatörer kräver data för temperatur- och luftfuktighetsprestanda för att utvärdera och justera strategier för heta och kalla områden, för hänsyn till bafflar, zoner och kylvatten och behöver integrera denna information med sina styr- och reglersystem genom kända protokoll såsom t.ex. Modbus.

IT-chefer behöver samma uppgifter som stöd till lastbalansering och överföringsstrategier via verktyg för nätverkshantering som använder Simple Network Management Protocol (SNMP).

Övervakningssystemen måste vara dynamiska för att stödja systemets finjusteringar och kvalifikationer från tillägg, ändringar och förflyttningar. AP har lösningen med sitt  datainsamlingssystem som är:
 

1. Flexibelt
Trådlösa givare för temperatur, luftfuktighet och andra mätningar är snabba och lätta att använda. Fäst givaren i racket och slå på den. Det självformerande mesh-nätverket tar hand om resten. Systemen byggs ut eller konfigureras på några timmar timmar, inte dagar eller veckor och givare kan läggas till eller tas bort utan omkonfigurering. Inbäddad gateway-arkitektur stöder fristående drift eller integrering med befintliga system genom att stödja flera protokoll. Givardata kan användas för att förhindra katastrofer med integrerade larm via e-post och SMS eller för EPA Energy Star benchmarking.
 

2. Tillförlitligt
Mesh-nätverk med flervägskommunikation ger redundanta vägar för givare och radioteknik. Frekvenshopp eliminerar effekterna av störningar och stöder program för förebyggande av katastrofer. Systemet är självläkande och all kommunikation bekräftas och kontrolleras med avseende på fel. Kräv inte mindre av miljöövervakningen än vad dina kunder kräver av ditt datanät.

 

3. Ekonomiskt
Dra nytta av fördelarna med noggranna mätningar utan höga kostnader. Börja i liten skala med några enstaka givare eller instrument i varje rack med ingångs, mellan och utgångspunkt för mätningar.

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter