Order och leveranser

 

Uppdaterad: 10 maj 2020
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SensiNet System - Applikationer

   

Livsmedel
Kontinuerlig temperatur- och luftfuktighetsövervakning av frysar, kylskåp, lagring av torrvaror och tillredningsytor är avgörande för att följa kraven på riskanalys och kritiska kontrollställen. Mätbara resultat ställer höga krav på god praxis och bra processer för livsmedelstillverkning. Spårbara mätningar leder till stränga övervakningskrav. AP erbjuder en kostnadseffektiv lösning som är enkel att driftsätta utan dyrbara kabelnät. Systemet är:
 

1. Ekonomiskt
Avancerad trådlös teknik minskar driftsättningskostnaden genom att kabeldragningen elimineras. Montera helt enkelt givarna, slå på dem och låt systemet sköta resten. Den låga driftsättningskostnaden kombinerat med konkurrenskraftiga priser bidrar till en kostnadseffektiv lösning. Det integrerade programmet för dataloggning och rapportering innebär att inga ytterligare system behöver inköpas eller underhållas. Använd bara en vanlig webbläsare för att visa och rapportera lagringstemperaturer.

 

2. Skalbart
Systemet kan börja i liten skala och sedan växa. Börja med ett fristående system för ett kylskåp och bygg ut systemet efter behov utan att behöva ersätta komponenter. Installera bara givare, slå på dem och systemet sköter resten. Ethernet-aktiverade gateways som utnyttjar befintlig IT-infrastruktur gör data tillgänglig i hela företaget.
 

3. Enkelt
AP:s nätverk är självformerande och kräver ingen komplicerad konfigurering. Systemet bygger på avancerad mesh-nätverksteknik som automatiskt söker den bästa vägen att leverera information till värdnoden. System som är självkorrigerande i händelse av fel och störningar är verkligen "plug and play". De flesta kylrumsapplikationer tillåter att givarna placeras direkt i anslutning till kylskåpet utan att man behöver göra hål i den isolerade väggen. Installationen kan ske mycket snabbt.
 

4. Tillförlitligt
Efter åratal av utveckling och erfarenheter av installationer är denna övervakningslösning den mest pålitliga på marknaden. Det avancerade, självkorrigerande nätverket tillsammans med ”state of the art” givarteknik innebär att din information är säker och kommer att vara där när den behövs.

 

E-post: lars@fjellcom.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)706-755561

Disclaimer

Webmaster

blog counter