Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SensiNet System

   

Industriell tillförlitlighet
Givarrnätverk för låg effekt har många attraktiva egenskaper och ett lämpligt valt sådant kan överträffa traditionella trådbundna system, men alla trådlösa system är inte lika.

System som körs på statisk frekvenskanal påverkas ofta av störningar och problem med samexistens och punkt till punkt-topologier kan inte alltid anpassas väl med faktiska fältkrav.

SensiNet-systemet har vuxit utifrån flera års fälteterfarenheter och har optimerats för att leverera prestanda i världsklass genom att utnyttja följande tekniker:

  1. Förstärkning

  2. Frekvensmångfald (Frequency hopping)

  3. Mångfald av kommunikationsvägar (mesh-nätverk)

  4. Självläkande protokoll

Förstärkning: SensiNet bygger på radiostandarden IEEE 802.15.4 speciellt anpassad att samexistera med WiFi (IEEE 802.11.X)-system och därmed minska en betydande källa till RF störningar.

SensiNet förstärks för att ge 30 gånger (15 dB) den initiala radiosändningseffekten IEEE 802.15.4 vilket ger längre intervall mellan hopp och robustare punkt till punkt kommunikation än system som använder radio utan förstärkning som t.ex. Zigbee.

Den kompletterande effekten minskar också effekten av fysisk störning såsom skiljeväggar och utrustning inom fältområdet. "Att ropa högre", är även om det kan ge effekt bara en del av lösningen. De andra egenskaperna hos SensiNet är lika viktiga.


Frekvensmångfald: IEEE 802.15.4 radio använder en teknik för direkt "Spectrum Sequence Spread" (DSSS) för att minimera effekterna av störningar genom att "sprida" radiosignalen under ett 3 MgHz- band och många trådlösa system baserade på Zigbee-protokollet förlitar sig endast på denna teknik.

SensiNet utnyttjar denna teknik, men utnyttjar också dynamiskt alla de 16 kanaler som finns tillgängliga i IEEE 802.15.4 radio på ett slumpmässigt hoppmönster. Denna "frekvensmångfald" eliminerar praktiskt taget effekterna av RF-störningar och destruktiva reflektioner som kan göra andra system opålitliga.

Om SensiNet-systemen upplever en skadad överföring växlar de bara kanaler. Detta är en funktion som görs kontinuerligt och automatiskt.

SensiNet förbättrar ytterligare denna teknik med en svartlistningsalgoritm (inte aktiverad i EU) som tar bort felbenägna kanaler från hoppmönstret tills de fastställs vara tillförlitliga genom regelbunden "sondering".

Detta är en dramatisk skillnad jämfört med system som utnyttjar Zigbeeprotokollet, som endast verkar på en enda, manuellt vald kanal och är oförmöget till dynamiska kanalhopp.

 


Mångfald av kommunikationsvägar (Mesh Network): SensiNets komponenter formar automatiskt och autonomt ett flervägs mesh-nätverk vid uppstart och varje element bestämmer en primär och en sekundär kommunikationsväg med "föräldrar" baserat på en mängd av kvalitetsbaserade servicefaktorer.

Detta gör att flera kommunikationsvägar är direkt tillgängliga i händelse av avbrott på grund av fysiska störningar eller hårdvarufel.

Denna egenskap gör det också möjligt att utvidga nätverket utöver avståndet som är tillgängligt från ett enda "hopp" vilket avsevärt ökar systemets tillförlitlighet och räckvidd.

Nätverkskommunikation är dubbelriktad och varje sändning felkontrolleras (CRC) och bekräftas vid varje "hopp" för att ytterligare förbättra överföringsintegriteten.


Självläkande protokoll: SensiNet är inte bara "expert" på nätverksformering, utan övervakar hela tiden nätets hälsa och kan "reparera" sig själv i händelse av större systemfel genom att inleda en återbildningsprocess om länkarna inte är tillgängliga under en längre tidsperiod.
Denna process övervakas av SensiNet Services Gateway, som meddelar uppströmsdelar denna status och flaggar individuella element som "off line".

Länkstatus, batteritillstånd och andra nätverksegenskaper rapporteras kontinuerligt och eliminerar på så sätt risken att givare ”tappas”.
Smarta RTD- givare övervakar även statusen för anslutna givare och larmar för kortslutna öppna givarkretsar.

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter