Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SensiNet System

   

Teknologi
På en marknad som kännetecknas av stor splittring är det viktigt att användarna noggrant utvärderar vilken trådlös teknik som bäst passar deras behov. Även om trådlösa givarnätverk (WSN) tillsammans har samlat mycket uppmärksamhet, är skillnader i teknik och respektive implementeringar från olika leverantörer ganska betydande. Många system på marknaden idag är lösningar som även om de är övertygande för specifika tillämpningar, inte lämpar sig för alla situationer. SensiNet har insett denna brist, och därför gjort en ramverksarkitektur som kan erbjuda en bredare tillämpning och hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen allt eftersom industrin fortsätter att växa.

Standarderbaserat:
Vår RF-teknik bygger på det beprövade IEEE 802.15.4 fysiska lagret och MAC. IEEE 802.15.4 är särskilt utformat för låg effekt, låg datahastighet och lågkostnadsgivare för trådlös kommunikation till skillnad från WiFi (IEEE 802.11.X) och Bluetooth som ger hög datagenomströmning på bekostnad av hög effektförbrukning (WiFi) eller kort räckvidd (Bluetooth). Konstruktörerna på IEEE hade batteridrivna givarnätverk i åtanke när standarden utvecklades och det är fortfarande det främsta valet för dessa nätverk på grund av de många egenskaper som ingår i standarden.
 

Ultralåg effekt:

Förlängd drifttid på batteri eller användning av energibesparing är ett centralt krav i utvecklingen av trådlösa givarnätverk.

AP:s användning av IEEE 802.15.4 radiostandard utnyttjar den inneboende energieffektiviteten i dessa radiobaserade system. Ytterligare optimering genom energieffektivt protokoll och mikroelektronik för lågenergi gör att Smart Sensors klarar många års batteridrift.

Enheterna arbetar i ett "sovläge" större delen av deras liv och vaknar upp i ett par millisekunder för att kunna kommunicera data.


Mesh Networking:

De självorganiserande och självläkande egenskaperna ger maximal feltolerans och driftsättningsflexibilitet. Givarnoder upprättar uppkopplings- och överföringsvägar av sig själva, och klarar ”multi-hop routing” för bildandet av godtyckliga topologier och överbryggandet av utvidgade avstånd.


Robusta och säkra överföringar:
För maximal tillförlitlighet, använder AP automatiska återförsök, bekräftelser, och ett kanalhoppsystem och accepterar dessutom gå begäran att nya noder kan verifieras via en accesskontrollista där endast kända och legitima noder beviljas tillträde, baserat på deras unika MAC-adress.

Fältenhet och systemkompatibilitet
Smart Sensors mäter omgivande temperatur och luftfuktighet, accepterar 4-20 mA, 0-10 V analog, PT100, puls och digitala ingångar från fältenheter eller mätare. Sömlös integrering med fältbuss och ledningssystem ges via Ethernet, Modbus, OPC, ODBC, SOAP och Web Services vilket säkerställer enkel integrering i nya eller befintliga system. Systemet kommer också att fungera som en fristående dataloggning, rapportering och alarmsystem för applikationer som är bättre anpassade till denna förmåga.

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter