Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SonNet, Mjukvara

 

 

 

Ladda ner SonNet mjukvara

   

Mac OS

 

 

 

 

 

  på begäran  
 

Windows OS

   

 

 

 

 

på begäran    
   

Hur det fungerar
CMS används för att beställa och konfigurera trådlösa nätverk (automatiskt eller manuellt) och visa nätverket, både i text och grafiskt. Det kan visa olika enheters driftstid, batteristatus, radiolänkskvalitet samt konfigurera parametrar för olika enheter såsom mätintervall och vidarefordra viktiga förändringar av värden.

För att lägga till enheter i kartbilden, drar man texten från den hierarkiskt uppbyggda skärmbilden till avsedd plats på den grafiska bakgrundsbilden. Man kan importera en grafisk bakgrund, ofta ett våningsplan, och när den grafiska kartan är klar och alla SonNet-enheter lagts till kan layouten sparas.

Lägg till mottagaren till den grafiska bilden först, sedan routrar följt av batteridrivna givarnoder. Länkar genereras automatiskt och visar den verkliga nätverksarkitekturen.

Olika symboler används för att visa mottagaren, routrar och batteridrivna givarnoder, vilket gör identifieringen enkel. Olika ikoner visar också enhetens status och förändras för att visa om en enhet är OK, utom räckvidd, off-line eller har låg batterinivå.

Länkstatus representeras grafiskt av färgen på länken. Grön indikerar god länkkvalitet. Rött indikerar dålig länkvalitet. En snabbkontroll på vald länkstatus kan göras genom att man håller muspekaren över en länk på kartbilden.

 

Länkstatus
Länkstatus representeras grafiskt av färgen på den dragna linjen.
 

Display

Grön Röd

Indikerar god länkkvalitet

Indikerar dålig länkkvalitet

 

En snabbkontroll på vald länkstatus kan göras genom att man håller muspekaren över en länk på kartbilden.

 

Anslutning

SonNet använder  den trådlösa standarden 802.15.4 och 2,4 GHz ISM-bandet som ger ett urval av 16 kanaler.

   

Installera mjukvaran (CMS)

   

Logga in på administratörsnivå

 • genom att klicka på Arkiv och sedan växla till adminläge. Standardlösenordet är "admin"

   

Se lista med alla enheter

 • genom att klicka på "View" och "Textual Display" för att visa en lista över enheter med expanderbar information.

   

Organisera enheterna grafiskt

 • För att visa en grafisk bild av alla enheter klickar du på "View" och "Map Display"
   

 • Ett våningsplan kan väljas här för displayen. Drag and drop funktionen kan användas för att placera enheterna på rätt plats i våningsplanet. Länkarna ritas automatiskt upp mellan enheterna

 •    

  Se sammanställning för en enhet

  • Håll musen över enheten för att se en snabb sammanställning av parametrarna.

   

   

  Mappa givarparameter till mottagare

 • För att mappa en givarparameter till en mottagares utkanal, högerklickar man på enheten, väljer "Properties" (Egenskaper) från menyn, och sedan fliken "Analogue Channel Mapping"
   

 • Välj att mappa en funktion (t.ex. temperatur eller börvärde) och välj därefter mottagarens utgång att mappa till. Klicka på knappen "Set Analogue Mapping" för att slutföra.


 •  


   

   

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter