Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SonNet, testinstrument

   

Beskrivning - RF-SSK Site Survey Kit
Trådlösa enheter innebär alltid att det finns ett initialt osäkerhetsmoment om huruvida enheter kommer att kunna kommunicera på ett tillförlitligt sätt.

Flera faktorer påverkar denna förmåga, såsom frekvens, störningar och byggmaterial.

SonNet SSK (Site Survey Kit) eliminerar denna osäkerhet genom att göra en undersökning av byggnaden med samma effektnivåer och frekvenskanal som det slutliga systemet kommer att använda.


 

Allmän

Artikel

   

Information

Trådlöst

Startguide

Prislista


Systemet är intuitivt och enkelt att använda.  Man kan snabbt planera för olika enheter, routrar och mottagare och känna fullt förtroende för det installerade systemet, och dessutom samtidigt sammanställa en kortfattad lista över exakta antalet enhetstyper som skall ingå.

Dataöverföring
Data sänds tillbaka till mottagaren vid konfigurerbara tidsintervall, eller vid en konfigurerbar förändring av uppmätt värde. Varje givare behåller dessa konfigureringar om batteriet blir urladdat eller behöver bytas ut.

SSK-mottagaren
Mottagaren väljer automatiskt vilken av de 16 tillgängliga överföringskanalerna son ger bäst prestanda i radionätverket, med hänsyn till både signalstyrka och interferensnivåer från intilliggande kanaler och utrustning (t.ex. Wi-Fi etc.)

SSK-handhållna bildskärm, givarnoder och routrar hittar automatiskt den bästa vägen tillbaka till mottagaren, som kan vara direkt till mottagaren eller via "föräldra"-routrar.


Installation

 

Teknisk översikt

SonNet Site Survey Kit (SSK) är utformat för enkel och snabb planering och installation av SonNet radiogivarsystem och avlägsnar spekulationer om hur radiokommunikationen fungerar i nätverket.

SSK-mottagaren bör placeras där själva mottagaren för RS-RX-systemet skall installeras (vanligtvis i ett teknikrum).

Den handhållna skärmen (HHM) kommunicerar med SSK-mottagaren (via en router, om det behövs), och LCD-displayen visar vilka noder som är on-line samt kvaliteten på radiolänken till deras "föräldra"-enheter.
 

     

 

   

 

     

Broschyr

Följ steg-för-steg guiden för att avgöra var man ska placera mottagaren och eventuella nödvändiga routrar och för att testa att alla givarnoder kan kommunicera med mottagaren på ett tillförlitligt sätt när den väl är installerad.

   

Applikation

 1. Se till att SSK-mottagaren, HHM, och särskilda batteridrivna SSK-routrar och givarnoder är fulladdade. Använd alltid rätt laddare till varje enhet. Batterierna skadas om de inte laddas av rätt laddare.
   

 2. Placera SSK-mottagaren där mottagaren i systemet skall placeras. Kontrollera att antennen sitter så vertikalt som möjligt.
   

 3. Slå på SSK-mottagaren.
   

 4. Slå på HHM. Efter en kort stund visas HHM i enhetslistan.
   

 5. Placera de batteridrivna givarnoderna där så krävs enligt webbplatsspecifikationen. Var noga med att se till att givarna inte placeras:

  • i direkt solljus eller nära värmekälla

  • på en kall eller varm yttervägg, där strålningsvärme kan påverka noggrannheten

  • bakom varje hinder som kan försämra radiosignalen (t.ex. ett arkivskåp)
    

 6. Kontrollera med hjälp av HHM,  om varje batteridriven givarnod kan kommunicera tillbaka till SSK-mottagaren. Om den kan det, kontrollera kvaliteten på länken som visas på LCD-displayen.
   

  1. Om länkkvaliteten visar sig vara god eller mycket god, krävs ingen router för denna nod. Gå till nästa steg.
    

  2. Om det inte finns någon kommunikation, eller om länkkvaliteten till SSK-mottagaren är dålig måste man placera en router mellan givarnoden och mottagaren.
    

  3. Placera i så fall en router mellan givarnoden och mottagaren på lämplig plats, och kom ihåg att en systemrouter vid installationen kräver 24V anslutning.
    

  4. Kontrollera åter HHM. Den nya routern skall registreras på HHM.
    

  5. Kontrollera länkkvaliteten för den nya routern till mottagaren med hjälp av HHM. Gå vidare till nästa steg om länken är god eller mycket god.
    

  6. Om länkkvaliteten är dålig, väljer man den nya routern och navigerar sedan till "verifiering" på HHM-menyn. Tryck på OK-knappen för att tvinga den nya routern till verifieringsläge. Noden kommer att gå "off-line" under en kort period, för att sedan återgå till verifieringsäge. Routern kommer nu att försöka hitta en bättre kommunikationsväg tillbaka till mottagaren via en annan router, om det finns en sådan redan installerad. Kontrollera länkkvaliteten och routerns placering. En rekommendation är att göra en ritning på det aktuella utrymmet och märka ut enheternas placeringar.
    

  7. Välj noden med hjälp av HHM, och navigera sedan till "Verifiering" på HHM-menyn. Tryck på OK-knappen för att tvinga den nya routern till verifieringsläge. Noden kommer att gå "off-line" under en kort tid, för att sedan återgå till verifieringsläge. Kontrollera länkkvaliteten och routerns exakta placering.
    

  8. När en router eller givarnod har placerats i verifieringsläge, måste den återställas till normalt driftsläge innan man går vidare till nästa steg
    

 7. Om en router eller givarnod lämnas i verifieringsläget i mer än 5 minuter inträder normalläget automatiskt.
   

 8. Fortsätt att placera batteridrivna givarnoder (och routrar om det behövs), tills de batteridrivna givarnoderna har testats vid de erforderliga punkterna, god länkkvalitet visats för alla enheter på HHM samt att fullständig täckning erhållits.


Specifikation:

Site Survey Kit (SSK) innehåller

 • 1 x SSK mottagare

 • 1 x hand-hållen monitor (HHM)

 • 4 x batteridrivna SSK givarnoder

 • 2 x SSK routrar

 • 1 x laddningsenhet till SSK-mottagaren

 • 1 x laddningsenhet till HHM

 • 2 x laddningsenheter till SSK-noder och routrar

 • SSK snabbstartsguide

 • SSK användarmanual

 •  

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter