Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SonNet System, radiomottagarmoduler

   

Beskrivning
RF-RX Radiomottagarmoduler

RF-RX20 eller RF-RX40-mottagaren samlar in data från alla andra enheter i radionätverket, inklusive mätningar från givare, länkkvalitet för alla länkar som bildats i nätverket, batteri-nivåer för alla batteridrivna enheter, drifttid för alla enheter och aktuell status för alla enheter.

 

Allmän

Artikel

   

Information

Trådlöst

Startguide

Prislista


Observera: Varje mottagare kan stödja upp till 16 'barn', som kan bestå av maximalt 8 batteridrivna noder och 8 routrar eller upp till 16 routrar om det inte finns batteridrivna noder.

     

Broschyr

     

     

på begäran


Ett USB-uttag finns för anslutning till PC eller laptop som kör SonNet CMS mjukvara.

Mottagare finns i två format

 • RF-RX20 - 20 x 0-10Vdc analoga utgångar

 • RF-RX40 - 40 x 0-10Vdc analoga utgångar

 •  


  Installation

  Teknisk översikt
  Routrar används för att dirigera signaler från batteridrivna givarnoder och andra routrar till mottagarmodulen, där signalstyrkan vid direkt kommunikationsvägväg inte är tillräcklig för tillförlitlig kommunikation. Data sänds tillbaka till mottagaren vid konfigurerbara tidsintervall, eller vid konfigurerbar förändring av uppmätt värde. Varje givare behåller dessa konfigurationer om batteriet blir urladdat eller behöver bytas ut.

  Givare, routrar och mottagare väljer automatiskt vilken av de 16 tillgängliga överföringskanalerna som ger bäst prestanda i radionätverket, med hänsyn till både signalstyrka och interferensnivåer från närliggande kanaler och utrustning (t.ex. Wi-Fi etc.). Givare och routrar hittar automatiskt den bästa vägen tillbaka till mottagaren, som kan vara direkt till mottagaren eller via "föräldra"-routrar. Observera att varje router kan stödja en maximalt 16 "barn", varav högst 8 som kan vara batteridrivna "givare" och högst 8 som kan vara routrar. Nätverket bör planeras för redundans i händelse av fel eller skador.

   

  Installation

  1. Ta bort förpackningsmaterialet kring mottagaren

  2. Observera MAC-adressen som är tryckt på etiketten och anteckna var MAC-adress är installerad.

  3. Montera givaren i önskat läge (denna kommer att ha bestäms av platsundersöknings-verktyget (se snabbstartsguide och manualen). Var försiktig och undvik att montera mottagaren bakom hinder som kan försämra radiosignalen.

  4. Fäst mottagaren mot  DIN-skenan

  5. OBS! Om mottagaren skall monteras i en metallkapsling, är det viktigt att antennen är monterad externt. En 2 meters och en 5 meters koaxialkabelförlängning finns för detta alternativ

  6. Kontrollera att alla routrar och mottagaren på radionätverket är påslagna, och låt ungefär 15 minuter passera för att nätverket skall driftsättas automatiskt innan man läser av värden eller utför ändringar i konfigurationen.

  7. Kontrollera att antennen är placerad vertikalt.

  8. Kontrollera korrekt polaritet vid anslutning till 24Vdc.

  9. Starta systemet genom att ställa strömbrytaren i läge "ON".


  Specifikation:

  Radioutgång:

  Frekvens 2.4GHz, 16 channels, direct-sequence spread spectrum

   

  Standard IEEE 802.15.4-2006

  Antenndata:

  Rum: Gain 1.2dBi
  VSWR 2:1

  Datakryptering:

  AES 128

  Power Output:

  +10dBm

     

  Analoga utgångar:

  RF-RX20 20 x 0-10Vdc analogue outputs @10mA max. each
  RF-RX40 20 x 0-10Vdc analogue outputs @10mA max. each

   

   

  Mätområden:

  Temperatur –10°C to +70°C

   

  Digital utgång 0Vdc=OFF, 10Vdc=ON

   

  RH 0% to +100%

     
   

  Börvärde 0% to +100%

   

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter