Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SonNet System - Givare

   

Beskrivning
Teknisk översikt

RF-RS givarenheter
Givarnoder används tillsammans med RF-RX20 eller RF-RX40 mottagarenheter, och om så krävs (beroende på installations topografi), routrar i RF-RR serien.

Data sänds tillbaka till mottagaren vid konfigurerbara tidsintervall, eller vid en konfigurerbar förändring i uppmätt värde.

Varje givare behåller dessa konfigurationer om batteriet blir urladdat eller behöver bytas ut. Givarna hittar automatiskt den bästa vägen tillbaka till mottagaren, vilket kan vara direkt till mottagaren eller via "föräldra"-router.

Allmän

Artikel

   

Information

Trådlöst

Startguide

Prislista


Batteridivna noder finns i fyra modeller

 • Rumsmonterat temperatur, med börvärde och momentana kontaktalternativ 

 • Rumsmonterat RH&T, med börvärde och momentana kontaktalternativ

 • Teknikmonterat temperatur

 • Teknikmonterat RH&T


 • Installation

  Teknisk översikt

  Radiogivarna RF-RS används tillsammans med RF-RX20 eller RF-RX40 mottagarenheter, och om så krävs (beroende på installations-topology)  RFRR serien med radiogivare. De används för att dirigera signaler från batteridrivna radiogivare och andra routrar till mottagarmodulen, där signalstyrkan från en direkt kommunikationsväg inte är tillräcklig för tillförlitlig kommunikation.

  Givarna, routrar och mottagaren väljer automatiskt vilken av de 16 tillgängliga överföringskanalerna som ger bäst prestanda i radionätet, med hänsyn till både signalstyrka och interferensnivåer från närliggande kanaler och utrustning (t.ex. Wi-Fi etc.)

  Givarna och routrarna hittar automatiskt bästa kommunikationsvägen till mottagaren vilket kan vara direkt till mottagaren via "föräldra-routrar". Observera att varje router stödjer högst 16 "barn" med högst 8 som kan vara batteridrivna givare och högst 8 som kan vara routrar.

  Nätverket bör planeras för redundans i händelse av fel eller skador.

         
   

  RF-RS-T-541

   

  RF-RS-T-522

   

  Dyk

    Kanal

    RF-RS-T-551  

  RF-RS-T-531

   

  Anliggning

    Utomhus-sol

    RF-RS-T-555  

  RF-RS-T-532

   

  Bulb

    Utomhus

    RF-RS-R-531   RF-RS-R-841

   

  Vägg

    Utomhus

   

   

    RF-RS-T-911
     
       

  Rum


  RF-RS-T-551 anliggningsgivare som temperaturgivare utnyttjas för detektering av rörtemperaturer, där det inte är möjligt att montera ett dykrör. Givardelen är inrymd i en 50mm lång mässingsond, med 2 meter PTFE-skärmad kabel.

  RF-RS-T-555 bulb temperaturgivare används för detektering av lufttemperatur. Enheterna innehåller termistoravkänningselement som är inrymda i en acetalhartssond, med 2 meter skärmad kabel som standard. Längre kabellängder finns att beställa (extra kostnad) tillsammans med en förkortad variant för låga temperaturer och avsedda att anbringas i vatten.

  Etiketter
  Etiketter finns i vanligt standardutförande eller med förtryckta och specialdesignade typsnitt i mörkgrått eller vitt.

  Installation
  RF-RS

  1. Ta bort allt förpackningsmaterial från sensorn

  2. Observera MAC-adressen som är tryckt på etiketten och anteckna var MAC-adress är installerad.

  3. Ta av locket genom att vrida och separera det från huvudenheten och installera ett batteri av typ Li-SOCI2 2/3 A.  Kontrollera att rätt polaritet är ansluten.

  4. Montera givaren i önskat läge (denna kommer att ha bestämts av platsundersöknings-verktyget (se snabbstartsguide och manualen), där det är minst damm och föroreningar (dvs. efter filter osv.) och där man får ett representativt värde på rådande luftkonditionering.

  5. Borra två hål på 85mm avstånd från varandra och ett 19mm stort hål exakt mitt emellan dem för kanalsonden.

  6. Fäst IP65-höljet på kanalen med lämpliga skruvar. Se till att anpassa hålen i sonden så att de pekar i luftflödets riktning. Höljet är utformat så att det skall vara lätt att använda elektrisk skruvmejsel om så önskas.

  7. Montera J400 för att kunna starta enheten.

  8. Låt 3 minuter passera innan funktionaliteten kontrolleras.

  9. Låt 30 minuter passera innan preliminära driftsättningskontroller.

  10. Kontrollera att alla routrar och mottagaren på radionätet är påslagna, och låt ca 5 minuter passera för att nätverket ska driftsättas automatiskt innan man läser av värden eller utför ändringar i konfigurationen.

  RF-RS-T-551 and RF-RS-T-555

  1. Ta bort förpackningsmaterialet kring givaren

  2. Observera MAC-adressen som är tryckt på etiketten och anteckna var MAC-adress är installerad.

  3. Ta av locket genom att vrida och separera det från huvudenheten och installera ett batteri typ Li-SOCI2 2/3 A.  Kontrollera att rätt polaritet är ansluten..

  4. Montera sensorn i önskat läge (denna kommer att ha bestäms av platsundersöknings-verktyget (se snabbstartsguide och manualen).

  5. Borra två hål på 85mm avstånd från varandra. Fäst IP65-höljet på kanalen med lämpliga skruvar. Se till att anpassa hålen i sonden så att de pekar i luftflödets riktning. Höljet är utformat så att det skall vara lätt att använda elektrisk skruvmejsel om så önskas.

  6. Montera J400 för att kunna starta enheten.

  7. Fäst mässingsbiten vid ytan som skall övervakas. Använd medlevererat band.

  8. Kontrollera att alla routrar och mottagaren på radionätet är påslagna, och låt ca 5 minuter passera för att nätverket ska driftsättas automatiskt innan man läser av värden eller utför ändringar i konfigurationen.


  Specifikation:

  Radioutgång:

  Frekvens 2.4GHz, 16 kanaler, direct-sequence spread spectrum

   

  Standard IEEE 802.15.4-2006

  Antenndata:

  Rum: Gain 1.2dBi, VSWR 1.5:1
  Teknikrum: Gain 2.0dBi, VSWR 2:1

  Datakryptering:

  AES 128

  Power Output:

  +10dBm

  Noggrannhet:

  Temperatur ±0.3°C
  RH ±3% RH

   

   

  Battertyp:

  Rum 3.6V AA 2.4Ah Li-SOCl2, ej uppladdningsbara

   

  Teknikrum 3.6V 2.1Ah 2/3 A Li-SOCl2, icke uppladdningsbara

  Batterilivslängd:

  > 3 år (beroende på konfigurering)

  Typ av routrar med givare:

  Kanal, utomhusluft, utomhusluft med solskydd, dyk, anliggning och bulb

   

  E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter