Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019
 

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

 

Startsida > Produkter > Trådlös styr

utskriftsvänlig sida

 

TRÅDLÖST - SonNet

 

SonNet använder  den trådlösa standarden 802.15.4 och 2,4 GHz ISM-bandet som har ett urval av 16 radiokanaler och spektrumteknik för direktsekvensspridning för att minska störningseffekter.

För att säkerställa en robust nätverk används en självläkande trädtopologi, vilket eliminerar problem med mottagning och tillförlitlighet som ofta förknippas med befintliga trådlösa "punkt-till-punkt-system".

Om en givare upptäcker ett problem med signalen, omdirigerar den automatiskt för att hitta den starkaste tillgängliga vägen till mottagaren.

Allmän

Artikel

   

Information

Trådlös

Startguide

Prislista

Note
 

 

Mottagaren och routrarna kan vardera maximalt stödja 16 direkanslutna enheter i undernivåer.

   

En router kan stödja maximalt 8 batteridrivna givare, samt upp till 8 routrar.

   

En mottagare kan ha maximalt 12 direktanslutna givare, medan en router kan ha maximalt 8 direktanslutna givare. Om inga givare är direktanslutna kan maximalt 16 routrar direktanslutas.

 

   

Det kan maximalt finnas 8 undernivåer med routrar i ett nätverk och maximalt 50 noder i varje nätverk med RF-RX seriens mottagare.

   
   

ENKEL INTEGRERING
Man kan enkelt integrera med befintliga system genom att montera mottagarmoduler i nätverket och ansluta dem som vanliga analoga ingångar. Från och med 2012 kan man också använda de nya mottagarmodulen för nätverk, RF-RXS, för att integrera via Niagara Ax ®-nätverk, vilket ytterligare minskar antalet analoga ingångar och totalkostnad för systemet.

NÄTVERKSSÄKERHET
Alla SonNet enheter använder unika nätverksidentifierare. Endast enheter med korrekt nätverks-ID tillåts ansluta till nätverket. ID som används av standardsystem skiljer sig från det ID som används för testinstrumentenheter.

Testinstrumentenheter kan inte ansluta ett nätverk med standardsystem och vice versa. När ett SonNet system har etablerats, kan det "låsas" för att förhindra att otillåtna enheter ansluter, även om de är Sonnet-enheter. CMS kan användas för att auktorisera extra SonNet systemenheter om så krävs. All data som överförs av SonNet-enheter är krypterad.

FÖRDELAR

 • Lägre installationskostnader

 • Enkelt att installera och beställa

 • Tidsbesparande installation

 • Energibesparande på grund av bättre kontroll

 • UTMÄRKANDE EGENSKAPER

 • Garanterat 802.15.4 lågströmsnätverk

 • Självläkande trädtopologi

 • Upp till 5 års batterilivslängd

 • Enkelt att integrera analoga mottagarmoduler

 • Testinstrumentsutrustning på webben

 • CMS mjukvara för konfigurering/övervakning

 • Komplett utbud av givare

 • Industrikvalitet och stöd av tillverkaren

 • E-post: ewert@automatikprodukter.se

  Tel: +46(0)31-287202

  Mobil: +46(0)708-885298

  Disclaimer

  Webmaster

  blog counter