Order och leveranser

 

Uppdaterad: 3 okt 2019

 

View Ewert Johansson's LinkedIn profile

Webbkarta               Nyhetsinfo

PROJEKTERINGSTIPS - GAS

utskriftsvänlig sida

 

 

 

Om bara luft i hemmen var lika hälsosamma och säkra som i Parken
De önskar bara att luft, som andas in deras hus var hälsosamma och säkra som i parken.

Med otillräcklig ventilation i energieffektiva, tätt byggda hem, finns giftiga luftföroreningar därinne.

Tyst är jag medveten hur de känner och lever.

Inomhusluftföroreningar som kolmonoxid (CO), radon, tobaksrök, kväveoxid och formalhyde är farliga för din hälsa.

Kolmonoxid är en särskilt oroande eftersom det är en luktfri, smaklös gas som kan släppas ut från vanliga hushållsmaskiner,
varmvattenberedare, ugnar, eldstäder och värmekällor, tillsammans med avgaser som släpps ut från bilar i garage.

Kolmonoxid absorberas genom lungorna till blodet hämmar blodets förmåga att transportera syre i kroppen.

Höga halter av kolmonoxid kan döda på några minuter.

Inte så tydligt men ännu viktigare är att långvarig exponering för låga eller måttliga halter av kolmonoxid i ditt hem.

Koloxid är svårt att diagnostisera.

Eftersom dess symptom liknar andra vanliga sjukdomar, t.ex. influensa, kallas kolmonoxid ofta ¨ The Great Imitator ¨ symtom på låg nivå koloxidförgiftning kan inkludera huvudvärk, trötthet, illamående, yrselattacker och förvirring.


Ingen villaägare som du själv kan göra något åt det.
För att vara säker på att kvaliteten på luften i ditt hem är en sund och säker som i parken, behöver du varnas för livshotande halter av kolmonoxid, och än viktigare att närvaro av låga eller måttliga nivåer av denna ¨ Silence Intruder ¨ i ditt hem.

Den goda är att när du indentifierat en CO problem, kan det lätt korrigeras med styr- och reglerentreprenör.

Beroende på en nyligen tekniskt genombrott, kan du nu exakt fastställa om det finns kolmonoxid i luften inne i ditt hus eller lägenhet med en avancerad GWT detektor för kolmonoxid från AP.

 

 

E-post: ewert@automatikprodukter.se

Tel: +46(0)31-287202

Mobil: +46(0)708-885298

Disclaimer

Webmaster

blog counter